De 640 elever på Rungsted private Realskole har i dette skoleår oplevet, at lærere på stribe har opsagt deres stillinger og forladt skolen. Arkivfoto

De 640 elever på Rungsted private Realskole har i dette skoleår oplevet, at lærere på stribe har opsagt deres stillinger og forladt skolen. Arkivfoto

Sådan udviklede sagen sig på RpR

Her er en kronologisk gennemgang af begivenheder omkring udviklingen af krisen på Rungsted private Realskole

  Onsdag 20. juni 2018 orienterer bestyrelsesformand Peter Steenstrup, først lærerne og dernæst eleverne på Rungsted private Realskole, om at René Leiholm stopper som skoleleder. Hovedpersonen er ikke selv til stede, og der oplyses ikke mere om årsagen. Nyheden lægges ud på forældreintra senere på dagen.

  I de følgende dage oplyses det fra ledelse og administration, at René Leiholm har opsagt sin stilling af personlige årsager for at redde sit ægteskab.

  Et par dage senere står det klart, at René Leiholm ikke kommer på skolen mere, heller ikke til skoleafslutningen før sommerferien.

  Samtidig florerer der rygter om, at årsagen til skolelederens stop skyldes et forhold til en navngiven lærer, om en relation til en 10. klasses elev, om rod med økonomi og administration.

  Onsdag 27. juni er bestyrelsen indkaldt til at deltage i ugens lærermøde, hvor den manglende information og rygtedannelserne italesættes. Bestyrelsesformanden lover lærerne fuld transparens i sagen.

  Torsdag 28. juni udsender bestyrelsen en orientering via forældreintra, hvor de appellerer forældrene til at italesætte den negative effekt af rygtedannelser overfor deres børn. Det oplyses, at Lotte Ostenfeldt nu er konstitueret skoleleder.

  Ultimo juni: RpRs eksterne regnskabskonsulent opsiger sit samarbejde med skolen.

  I løbet af sommerferien udsender en gruppe på 42 lærere et brev til bestyrelsen med en række spørgsmål, som de ikke fik svar på inden ferien. Brevet forsøges stoppet af den konstituerede leder og lærerrådsformanden.

  August: Til det første lærermøde er bestyrelsen igen indkaldt, men de besvarer heller ikke her et eneste af lærernes spørgsmål. Det gentager sig på de kommende lærermøder. Samtidig spirrer splittelsen internt i lærergruppen og der opstår flere konflikter.

  Inden udgangen af august er der flere sygemeldinger fra lærere, og de første to læreropsigelser kommer samt en SFO-pædagog.

  Onsdag 2. september samles en gruppe på ca. 20 forældre, som drøfter situationen på skolen. Underskrevet af 40 forældre sender de et samlet brev til bestyrelsen med opfodring til, at bestyrelsen indklader til en ekstra ordinær generalforsamling.

  Torsdag 6. september - på skolens årlige markedsdag - benytter bestyrelsesformand Peter Steenstrup lejligheden til at give en kort information fra scenen, men uden mulighed for at stille spørgsmål. Det oplyses, at bestyrelsen i samarbejde med den konstituerede skoleledelse er blevet opmærksom på, at skolen vil slutte året med et underskud på 1 million kroner, hvis ikke der bliver foretaget ændringer. Endvidere har den konstituerede ledelse arbejdet målrettet på at få rettet op på vigtige elementer for en veldrevet skole og afgørende for at sikre ordentlige arbejdsforhold blandt skolens ansatte.

  Fredag 7. september sendes bestyrelsesformandens tale fra markedsdagen ud på forældreintra og for første gang oplyses det, at der er indgået en fortrolighedsaftale med René Leiholm, og bestyrelsen derfor af juridiske årsager ikke kan bevæge sig udenfor denne aftale. Bestyrelsen beklager, at informationen om aftalen ikke har været tydelig.

  Mandag 10. september meddeler den konstituerede leder på vegne af bestyrelsesformand Peter Steenstrup, at han er blevet offer for ufine metoder i form af en anonym henvendelse på hans arbejdspladser med trusler. Samtidig oplyses om de 40 forældres brev til bestyrelsen, ligesom bestyrelsesformanden oplyser, at han på baggrund af 'truslerne' træder til siden og Peter Alnøe overtager posten som konstitueret formand.

  Samtidig oplyses det, at den nyligt valgte næstformand Mette Johannessen samt menig medlem Nanette Sylvest Hendil er udtrådt af bestyrelsen af personlige årsager.

  Mandag 17. september har bestyrelsen indkaldt til nyt informationsmøde uden dagsorden og med besked om, at spørgsmål skal være indsendt skriftligt senest tre dage før mødet. Her oplyser bestyrelsen for første gang efter de mange rygter, at der ikke er foregået noget ulovligt eller moralsk anstødeligt fra René Leiholms side.

  På mødet prøver den konstituerede formand ved håndsoprækning at få de fremmødtes opbakning til bestyrelsen og den igangværende ansættelsesprocedure med benyttelse af rekrutteringsbureau Genitor til at finde ny leder. Men der gennemføres ingen afstemning.

  Det er også et møde, hvor tonen beskrives som hård, og hvor det fra tilstedeværende refereres, at lærere får at vide af nogle forældre, at "hvis de ikke kan lide lugten i bageriet, kan de bare smutte".

  Onsdag 31. oktober meddeler bestyrelsen via forældreintra, at rekrutteringsprocessen med henblik på at finde en ny skoleleder er afsluttet.

  Tirsdag 2. november ved skolens morgensang genindtræder Peter Steenstrup som bestyrelsesformand og oplyser, at tidligere viceskoleleder Lotte Ostenfeld er valgt som ny skoleleder.

  Samme dag udsendes en pressemeddelelse om udnævnelse af Rungsted private Realskoles nye leder. René Leiholm nævnes ikke med ét ord i pressemeddelelsen.

  Tirsdag 13. november udsender bestyrelsen - efter opfordring på informationsmødet - et revideret budget 2018. Forklaringen på det tidligere forventede budgetunderskud på 1 million er nu ændret og problemet løst.

  Skolen har i efterårets løb gennemført en APV-undersøgelsen (Arbejdspladsvurdering - red.) og arbejdsmiljøet på skolen, hvor en ekstern konsulent har siddet over hver RpR-medarbejder og indtastet oplysninger. Resultatet er ikke offentliggjort endnu.

  Både i september, oktober og november er der kommet flere opsigelser. Herunder de lærere, der står for skolens kor.

  Først ultimo november erkender skolens bestyrelse i en meddelelse på forældreintra, at der er uro på skolen, men at det kun er en lille gruppe lærere, der står bag.

  29. november bliver lærer Martin Hvid fyret efter at have udtalt sig kritisk om situationen på RpR til Ugebladet.

  Samtidig indkalder bestyrelsen til et nyt informationsmøde for forældre og personale mandag 10. december.

  Det oplyses ligeledes, at skoleleder Lotte Ostenfeld er blevet udsat for alvorlige personlige trusler, som ifølge bestyrelsen er politianmeldt. Overfor Ugebladet har Nordsjællands Politi oplyst, at de ikke har registreret en sag om trusler mod skolelederen.

  Tre forældre vælger i Ugebladet at fortælle om deres frustration over udviklingen på RpR, som har betydet en helt og aldeles splittet forældregruppe.

  Lige før jul beskylder skoleledelsen en gruppe forældre for misbrug af persondata fra skolens it-systemer i forbindelse med, at forældrene har udsendt et brev til alle skolens forældre om begæring af ekstraordinær generalforsamling. Sagen anmeldes til Datatilsynet og meddeles til alle skolens forældre.

  De anklagede forældre afviser alle beskyldninger og hyrer en advokat. De kræver et dementi og en beklagelse, hvilket midt i februar endnu ikke er givet fra skolelederens side. Forældrene overvejer en injuriesag.

  Blandt de berørte forældre er der et par, der melder deres barn ud.

  I starten af januar indkalder RpR-bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling til afholdelse onsdag 30. januar 2019.

  Bestyrelsesformand Peter Steenstrup og bestyrelsesmedlemmerme Lone Ryevad Boysen og Pernille Witt Løgstrup meddeler samtidig, at de trækker sig ud af bestyrelsen. Sidstnævnte har også meldt sit barn ud af skolen.

  RpR-bestyrelsen har tre nye kandidater klar: Christian Hassel, Ann Lindhardt og Malene Ehrenskjöld, hvor førstnævnte foreslås som ny formand.

  Midt i januar afslører en gruppe forældre, at RpR-bestyrelsen ikke er lovligt valgt. Fem ud af syv bestyrelsesmedlemmer på RpR har i strid med vedtægterne ikke været på valg ved generalforsamlingen i maj 2018. Vurderet på baggrund af referater fra de seneste års generalforsamlinger og tilstedeværelse på den seneste. Det betyder principielt, at bestyrelsen ikke har været beslutningsdygtig i perioden fra maj og til nu.

  RpR-bestyrelsen afviser påstanden og oplyser via dirigenten, at der har fundet et valg sted. De udsender nyt referat.

  I slutningen af januar indleveres 172 forældreunderskrifter med begæring om ekstraordinær generalforsamling og ændringer til dagsorden. Det får bestyrelsen til at udskyde den planlagte ekstraordinære generalforsamling til tirsdag 26. februar 2019.

  Ved samme lejlighed træder hele bestyrelsen tilbage.

Læs også: Rungsted private Realskole i krise: Erfarne lærere flygter fra ny ledelse

Læs også: Tidligere næstformand på RpR: Det er fuldstændigt uhørt

   Skole-fakta

  Rungsted private Realskole har 640 elever, herunder en SFO for 221 elever.

  Der er 31 klasser, fordelt på klassetrin fra 0. til 9. klasse, og en klassekvotient på 22 elever.

  Det koster 2.025 i skolepenge pr. mdr. pr. elev.

  Skolen har i alt 81 ansatte, heraf 57 lærere og 15 pædagoger.

Publiceret 03 December 2018 05:30