De 640 elever på Rungsted private Realskole har i dette skoleår oplevet, at lærere på stribe har opsagt deres stillinger og forladt skolen. Arkivfoto

De 640 elever på Rungsted private Realskole har i dette skoleår oplevet, at lærere på stribe har opsagt deres stillinger og forladt skolen. Arkivfoto

Sådan udviklede sagen sig på RpR

Her er en kronologisk gennemgang af begivenheder omkring udviklingen af krisen på Rungsted private Realskole

  Onsdag 20. juni 2018 orienterer bestyrelsesformand Peter Steenstrup, først lærerne og dernæst eleverne på Rungsted private Realskole, om at René Leiholm stopper som skoleleder. Hovedpersonen er ikke selv til stede, og der oplyses ikke mere om årsagen. Nyheden lægges ud på forældreintra senere på dagen.

  I de følgende dage oplyses det fra ledelse og administration, at René Leiholm har opsagt sin stilling af personlige årsager for at redde sit ægteskab.

  Et par dage senere står det klart, at René Leiholm ikke kommer på skolen mere, heller ikke til skoleafslutningen før sommerferien.

  Samtidig florerer der rygter om, at årsagen til skolelederens stop skyldes et forhold til en navngiven lærer, om en relation til en 10. klasses elev, om rod med økonomi og administration.

  Onsdag 27. juni er bestyrelsen indkaldt til at deltage i ugens lærermøde, hvor den manglende information og rygtedannelserne italesættes. Bestyrelsesformanden lover lærerne fuld transparens i sagen.

  Torsdag 28. juni udsender bestyrelsen en orientering via forældreintra, hvor de appellere forældrene til italesætte den negative effekt af rygtedannelser overfor deres børn. Det oplyses, at Lotte Ostenfeld nu konstitueret skoleleder.

  Ultimo juni: RpRs eksterne regnskabskonsulent opsiger sit samarbejde med skolen.

  I løbet af sommerferien udsender en gruppe på 42 lærere et brev til bestyrelsen med en række spørgsmål, som de ikke fik svar på inden ferie. Brevet forsøges stoppet af den konstituerede leder og lærerrådsformanden.

  August: Til det første lærermøde er bestyrelsen igen indkaldt, men de besvarer heller ikke her et eneste af lærernes spørgsmål. Det gentager sig på de kommende lærermøder. Samtidig spirer splittelsen internt i lærergruppen og der opstår flere konflikter.

  Inden udgangen af august er der flere sygemeldinger fra lærere, og de første to læreropsigelser kommer samt en SFO-pædagog.

  Onsdag 2. september samles en gruppe på ca. 20 forældre, som drøfter situationen på skolen. Underskrevet af 40 forældre sender de et samlet brev til bestyrelsen med opfodring til, at bestyrelsen indkalder til en ekstra ordinær generalforsamling.

  Torsdag 6. september - på skolens årlige markedsdag - benytter bestyrelsesformand Peter Steenstrup lejligheden til at give en kort information fra scenen, men uden mulighed for at stille spørgsmål. Det oplyses, at bestyrelsen i samarbejde med den konstituerede skoleledelse er blevet opmærksom på, at skolen vil slutte året med et underskud på 1 million kroner, hvis ikke der bliver foretaget ændringer. Endvidere har den konstituerede ledelse arbejdet målrettet på at få rettet op på vigtige elementer for en veldrevet skole og afgørende for at sikre ordentlige arbejdsforhold blandt skolens ansatte.

  Fredag 7. september sendes bestyrelsesformandens tale fra markedsdagen ud på forældreintra og for første gang oplyses det, at der er indgået en fortrolighedsaftale med René Leiholm, og bestyrelsen derfor af juridiske årsager ikke kan bevæge sig udenfor denne aftale. Bestyrelsen beklager, at informationen om aftalen ikke har været tydelig.

  Mandag 10. september meddeler konstituerede leder på vegne af bestyrelsesformand Peter Steenstrup, at han er blevet offer for ufine metoder i form af en anonym henvendelse på hans arbejdspladser med trusler. Samtidig oplyses om de 40 forældres brev til bestyrelsen, ligesom bestyrelsesformanden oplyser, at han på baggrund af 'truslerne' træder til siden og overlader posten som konstitueret formand til Peter Alnøe.

  Samtidig oplyses det, den nyligt valgte næstformand Mette Johannessen samt menig medlem Nanette Sylvest Hendil er udtrådt af bestyrelsen af personlige årsager.

  Mandag 17. september har bestyrelsen indkaldt til nyt informationsmøde uden dagsorden og med besked om, at spørgsmål skal være indsendt skriftligt senest tre dage før mødet. Her oplyser bestyrelsen for første gang efter de mange rygter, at der ikke er forgået noget ulovligt eller moralsk anstødeligt fra René Leiholms side.

  På mødet prøver den konstituerede formand ved håndsoprækning at få de fremmødtes opbakning til bestyrelsen og den igangværende ansættelsesprocedure med benyttelse af rekrutteringsbureau Genitor til at finde ny leder. Men der gennemføres ingen afstemning.

  Det er også et møde, hvor tonen beskrives som hård, og hvor det fra tilstedeværende refereres, at lærere får at vide af nogle forældre, at "hvis de ikke kan lide lugten i bageriet, kan de bare smutte".

  Onsdag 31. oktober meddeler bestyrelsen via forældreintra, at rekrutteringsprocessen med henblik på at finde en ny skoleleder er afsluttet.

  Tirsdag 2. november ved skolens morgensang genindtræder Peter Steenstrup som bestyrelsesformand og oplyser, at tidligere viceskoleleder Lotte Ostenfeld er valgt som ny skoleleder.

  Samme dag udsendes en pressemeddelelse om udnævnelse af Rungsted private Realskoles nye leder. René Leiholm nævnes ikke med et ord i pressemeddelelsen.

  Tirsdag 13. november udsender bestyrelsen - efter opfordring på informationsmødet - et revideret budget 2018. Forklaringen på det tidligere forventede budgetunderskud på 1 million er nu ændret og problemet løst.

  Skolen har i efteråret gennemført en APV-undersøgelsen (Arbejdspladsvurdering - red.) af arbejdsmiljøet på skolen, hvor en ekstern konsulent har siddet over hver RpR-medarbejder og indtastet deres svar og oplysninger på computer. Resultatet er ikke offentliggjort endnu.

  Både i september, oktober og november er kommet der flere opsigelser.

Læs også: Rungsted private Realskole i krise: Erfarne lærere flygter fra ny ledelse

Læs også: Tidligere næstformand på RpR: Det er fuldstændigt uhørt

   Skole-fakta

  Rungsted private Realskole har 640 elever, herunder en SFO for 221 elever.

  Der er 31 klasser, fordelt på klassetrin fra 0. til 9. klasse, og en klassekvotient på 22 elever.

  Det koster 2.025 i skolepenge pr. mdr. pr. elev.

  Skolen har i alt 81 ansatte, heraf 57 lærere og 15 pædagoger.

Publiceret 03 December 2018 05:30

SENESTE TV