Virginie le Goffic er arkitekt hos EFFEKT arkitekter, som nu går i gang med at give et billede af det kommende stationsområde. Foto: Fred Jacobsen

Virginie le Goffic er arkitekt hos EFFEKT arkitekter, som nu går i gang med at give et billede af det kommende stationsområde. Foto: Fred Jacobsen

Rungsteds stationsområde:

En lille plet i et stort grønt patchwork

Opgavebeskrivelse for Rungsteds stationsområde skudt i gang i iskold ventesal

Af
Fred Jacobsen

Der er blevet høvlet en ende der, hugget en hæl her og en stump af en tå der. Så nu er den der: Opgavebeskrivelsen for udviklingen af Rungsteds stationsområde, et stort flertal i kommunalbestyrelsen kunne blive enige om.

Og alligevel ikke: For selv om det grimme ord "nedrivning" blev fjernet i listen over, hvad der i den kommende proces må belyses, og man nu ikke kan læse, at Ulvemosehuset "ikke kan tilbyde det moderne pædagogiske læringsmiljø, som kommunen ønsker", lykkedes det alligevel ikke at få samling om opgavebeskrivelsen.

Venstre er nu med - de stod jo for formuleringerne - mens de to tidligere nej-sigere, Jakob Nybo (LA) og Glen Madsen (DF), fastholder deres modstand. Denne gang, fordi de mener, en nedrivning fortsat er i spil, og at de ikke på selve mødet følte sig i stand til at "forholde sig til rettelser i en så væsentlig tekst uden at have hele teksten i sin endelige udgave at forholde sig til." Dog vil de gerne have ført til protokol at udviklingsplanen nu "ligger mere i tråd med beslutningen fra KB-mødet 24. september."

En stor sag for Hørsholms kommunalpolitikere og for borgerne i Rungsted og omegn. Men ikke nødvendigvis for arkitekt Virginie Le Goffic fra arkitekfirmaet EFFEKT, der nu skal stå for at komme med forslag til, hvordan området kan udvikles.

"Stationsområdet er jo en lille plet i et stort, grønt patchwork," lyder Virginies beskrivelse af området med stationen, skolen, de gamle jernbaneboliger, Fritidshuset og Ulvemosehuset. Og opgaven i sig selv hører heller ikke hjemme blandt de største i Virginies portefølje.

"Ikke kæmpestor, men spændende landskabsmæssigt og kulturhistorisk," siger hun. da hun i den iskolde ventesal på Rungsted Station vest stod klar til at svare på spørgsmål fra de borgere, der trods alt havde fundet vej til udstillingen. Mange kom fra Rungsted Skole, hvor de troede, der skulle være borgermøde; andre forlod ventesalen i skuffelse over både temperatur og indhold.

For det, der var at se, var kopier af opgavebeskrivelsen fra den, der ligger på kommunens hjemmeside - og så en model af, hvordan stationsområdet ser ud nu.

Og for Virginie Le Goffic og hendes kolleger er udgangspunktet mindst lige så nøgent.

"Vi starter i dag," pointerede hun og forklarede, at der fra nu, hun og kollegerne skal til at sætte sig ind i områdets historie, bygningerne, landskabet og hvordan området bruges historisk set og nu for at kunne lave det, hun kalder en plan, der kan holde langt ind i fremtiden.

I januar bliver vi klogere på, hvad arkitekterne og planlæggerne tænker, og i marts er det planen, at der skal præsenteres en konkret udviklingsplan.

FAKTA

Ændringerne i opgavebeskrivelsen, flertallet stemte for:

  Oprindelig formulering pkt. 8.4: Ulvemosehuset er i dag en integreret daginstitution med 38 børn placeret i et bindingsværkshus fra 1910. Bygningen har et stort vedligeholdelsesefterslæb. Som Ulvemosehusets bygning fremstår i dag, kan den ikke tilbyde det moderne pædagogiske læringsmiljø, som kommunen ønsker. Hørsholm Kommune oplever et øget behov for daginstitutionspladser. Såfremt Ulvemosehuset forbliver daginstitution med 38 pladser, er der behov for at etablere yderligere 60 nye daginstitutionspladser. Hvis Ulvemosehuset nedlægges som institution, er der behov for at etablere 80-100 nye daginstitutionspladser.

  Ny formulering: Ulvemosehuset er i dag en integreret daginstitution med 38 børn placeret i et bindingsværkshus fra 1910. Bygningen har et stort vedligeholdelsesefterslæb.

  Oprindelig formulering: Følgende skal belyses:

  Ombygning, udbygning eller nedrivning for at skabe en større og samlet daginstitution

  Ombygning og udbygning til boligformål eller til andre kommunale formål

  Nedrivning og nyt byggeri til f.eks. boliger

  Ny formulering: Følgende skal belyses:

  Hvordan kan der skabes mulighed for en større og samlet daginstitution på arealet?

  Hvad er mulighederne for at andre funktioner som f.eks. boliger eller erhverv kan indpasses på arealet?

Derud over kom der en tilføjelse til pkt 6, der handler om Rungsted Skole:

  Hvordan kan skole og dagtilbud supplere hinanden og samtidig sikre, at institutionerne begge opfylder børnenes alderssvarende behov for tryghed og læring?

Publiceret 03 December 2018 16:30