Henrtik Klitgaard (R). Arkivfoto

Henrtik Klitgaard (R). Arkivfoto

Viceborgmester med skrupler i vejsag: Blev rådgivet forkert

Henrik Klitgaard skyder med skarpt på kommunens administration

Af
Fred Jacobsen

Viceborgmester Henrik Klitgaard (R) skyder med skarpt på kommunens administration og føler sig forkert rådgivet i sagen om at anke Gruelund-ægteparrets vejsag til Overtaksationskommissionen.

Han skriver i et brev til borgmester Morten Slotved (K) og kommunaldirektør Pernille Halberg Salamon, at han i økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen blev "informeret om, at hvis vi ikke påklagede taksationskommissionens kendelse, så kunne vi risikere at blive gjort personligt ansvarlige for kommunens tab".

Det mener han, efter at have gransket kommentarer til Styrelsesloven, ikke er korrekt. For det første omtaler loven tvangsbøder - ikke erstatning - i tilfælde af, at kommunalbestyrelsesmedlemmer træffer en ulovlig beslutning, for det andet mener han, at Taksationskommissionens afgørelse i vejsagen kan sidestilles med "kompetent ekstern rådgivning". Den siger i den aktuelle sag, at kommunen han handlet ulovligt, og viceborgmesteren vil derfor have en forklaring på, hvordan administrationen kan nå til den konklusion, at kommissionens afgørelse er forkert og kommunens egen beslutning korrekt.

"Jeg mener derfor, at den rådgivning, vi har fået af forvaltningen i forbindelse med anken til Overtaksationskommissionen ikke har været korrekt," skriver Klitgaard blandt andet i sit krav om en redegørelse.

Muligt personligt ansvar

Blandt andet har borgmester Morten Slotved på et økonomiudvalgsmøde, hvor beslutningen om at anke sagen blev truffet, sagt, at kommunalbestyrelsesmedlemmerne pådrager sig et "muligt personligt erstatningsansvar" - og det mener Slotved fortsat er korrekt.

"Det er køber (O. Adsbøll & Sønner A/S, red.), der har vurderet, at sagen skal ankes. Følger vi ikke det, risikerer vi at påføre kommunen et tab. Vi kan ikke bede kommunalbestyrelsesmedlemmer påtage sig en risiko," forklarer Morten Slotved og afviser sin viceborgmesters påstand om at have fået forkert rådgivning.

Grunden til at købers vurdering tillægges en så afgørende betydning er at sælger (Hørsholm Kommune) i købsaftalen fik indføjet en klausul, at køber (O. Adsbøll & Sønner A/S) skal til lommerne, hvis vejmyndighedens (Hørsholm Kommune) afgørelse i forhold til Gruelund-parrets færdselsret skulle føre til en tvist.

Vi kan ikke bede kommunalbestyrelsesmedlemmer påtage sig en risiko

"Så anbefalingen var at håndtere kommunens risiko, fordi de ellers kan komme efter os," pointerer borgmesteren over for Ugebladet.

For Henrik Klitgaard går sagen helt tilbage til foråret 2015, da vejmyndigheden (Hørsholm Kommune) besluttede at definere Gruelund-parrets færdselsret på en måde, som førte til en klage først til Vejdirektoratet, siden til Taksationskommissionen.

Allerede dengang skrev Klitgaard til daværende direktør Mette Herbert, at "porten til gården er blevet lavere end de tegninger, der ligger til grund for kommunalbestyrelsens beslutning omkring projektet" og at han som formand for Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget vil sikre, at "de eksisterende virksomheder i gågaden kan fortsætte deres drift som tidligere efter projektet er færdigbygget. Det er efter min opfattelse ikke muligt for familien Gruelund". Men først nu, ved udgangen af 2018, reagerer han.

En lortesag

"Det er først nu, det går op for mig, at den rådgivning, jeg har fået, ikke var rigtig. Jeg er vant til at tage det, administrationen kommer med, for god vare," forklarer Henrik Klitgaard.

Det er efter min opfattelse ikke muligt for familien Gruelund

Oplever du at administrationen ville skræmme dig til at sige ja til ankesagen ved at påpege et erstatningsansvaret?

"Skræmme er dit ord. Jeg har som nævnt tillid til, at oplysningerne er rigtige og står nu med to myndigheder, der har to divergerende opfattelse at, hvad der er rigtigt."

Hvad vil du gøre ved det?

"Jeg må indbringe sagen for tilsynet (Ankestyrelsen). Det vil jeg overveje."

Hvorfor gjorde du ikke bare som Jakob Nybo (LA) og Glen Madsen (DF) og stemte nej?

Fordi jeg stolede på administrationens rådgivning. Men jeg har da moralske skrupler over med den ene hånd at skælde ud på Jakob og Glen og med den anden trække en borger rundt i manegen, og jeg har det skidt med, at vi fører sager mod vore egne borgere," lyder det fra Klitgaard, der beskriver sagen som en "rigtig lortesag".

Borgmester Morten Slotved bruger ikke samme ord, men kalder den "træls" og at han gerne ville have været den foruden "helt fra begyndelsen".

Publiceret 05 December 2018 17:10