90 beboere i grundejerforeningen Hørsholm Gårdhuse på Ved Højmosen vil gerne bytte og park og sø for lavere boliger. Illustration: Hørsholm Kommune

90 beboere i grundejerforeningen Hørsholm Gårdhuse på Ved Højmosen vil gerne bytte og park og sø for lavere boliger. Illustration: Hørsholm Kommune

PH Parks naboer frygter de høje huse og en skueproces

Vil gerne bytte park og sø for lavere huse. Så skal politikerne ændre holdning, siger direktør

Af
Fred Jacobsen

"Kommunen indgår købsaftaler og udarbejder derefter i nært samarbejde med køberne detaljerede lokalplaner og dispositionsforslag, som efter kommunalbestyrelsens godkendelse udsendes til offentlig høring. Det er en ren skueproces, hvor resultatet er givet på forhånd."

I så klare vendinger giver grundejerforeningen Hørsholm Gårdhuse i et brev til kommunalbestyrelsen udtryk for deres frustration over, at de vil få huse i fire, fem og seks etager som naboer i PH Park, den tidligere sygehusgrund.

"Det er som københavnske forhold - lige op til villabebyggelsen på Bolbrovej og den lave gårdhavebebyggelse på Højmosen. Til stor gene for os naboer. Og med risiko for at værdien af vores boliger forringes væsentligt. Vi er jo netop flyttet til Hørsholm for at undgå den slags forhold," hedder det i brevet, hvor grundejerforeningen, der repræsenterer 90 gårdhavehuse, også beskylder kommunen for at handle "i åbenlys strid med planlovgivningens intentioner".

"Vi mener, at der højst skal bygges i tre etager med lavere facader ud mod Højmosen og Bolbrovej," præciserer grundejerforeningens formand, Jens Chr. Sørensen, over for Ugebladet.

Det vil have den konsekvens, at den park med sø, husene skal bygges rundt omkring bliver mindre og anderledes, forklarer direktør for by- og ejendomsudvikling, Ole Stilling.

"Skal der bygges i tre etager, skal vi ned i parkstørrelse. Kommunalbestyrelsen ønsker et varieret byggeri og skal så ændre sin holdning til, hvordan området skal se ud," siger han og tilføjer: "Hvis ønsket havde været et tæt-lavt byggeri, så var det det, man havde udbudt."

Jens Chr. Sørensen og grundejerforeningen efterlyser mere konkret indblik i, hvad der venter dem. For eksempel et skitseprojekt af det byggeri, EcoVillage vil bygge i det første solgte byggefelt på grundens nordøstlige hjørne - ud til Højmosen. Foreningen efterlyser også et 3-D visualiseringsprogram på PH Parks hjemmeside, "som fra gadeplan giver et realistisk billede af, hvorledes de nye bygninger vil fremtone for de nære omgivelser", som det hedder i brevet. En visualisering, kommunen har lovet.

Direktør Ole Stilling henviser til, at der er en 3-D-film på hjemmesiden, der visualiserer bygninger og landskab. I filmen bliver man ført rundt om PH Park og ind på grunden mellem bygningerne.

Det skulle have været et program, hvor man selv kunne manøvrere rundt i området. For eksempel flytte bygninger for at få fornemmelse af, hvor meget det enkelte byggefelts placering betyder for de arealer, der omgiver byggefelterne.

"Desværre er programmet ikke særligt brugervenligt for personer, som ikke sidder og arbejder i det til dagligt. Vi valgte derfor at få lavet videoen med animeringen, så folk ikke skulle bøvle med at forsøge sig med at bruge programmet," fortæller Ole Stilling, der inviterer alle, der skulle være interesseret i at prøve sig med at betjene programmet til at kontakte kommunen byudvikling@horsholm.dk.

Der er på hjemmesiden også en del dronebilleder af, hvordan udsigten er fra henholdsvis 4., 5. og 6. etage - ja, sågar helt op i 10. etagers højde.

Ole Stilling henviser i øvrigt til den forestående udarbejdelse af en lokalplan for området.

"Der kan jo ikke bygges uden en byggeretsgivende lokalplan. Her vil der være den sædvanlige borgerinddragelse," tilføjer direktøren.

FAKTA

  Februar 2018: De fire byggefelter blev sendt i udbud.

  Maj 2018: Da der kun kom et enkelt bud, blev det besluttet at sende et nyt udbud ud i september

  September 2018: Kommunen indgår en betinget købsaftale med EccoVillage med Svanen som investor og Vandkunsten som arkitekt for byggefelt 2, der omfatter 70 boliger, der skal stå klar i 2021

  Oktober 2018: De resterende tre byggefelter sendes i udbud med frist 29. januar.

  I budgettet er der afsat 2,5 millioner kroner til at forberede sygehusgrunden til byggeriet og anlæg af park med sø

Uddrag af udviklingsplanen:

  Bebyggelsen består af fire tætte klynger i landskabet

  Klyngernes placering i sølandskabet tilbyder en variation i de korte og de lange visuelle forbindelser og skaber et livligt, varieret og oplevelsesrig område.

  Hver klynge skal bestå af en varieret sammensætning af boligtyper: Rækkehuse, etagehuse og punkthuse.

  Rækkehusene er i 2-3 etager, etagehusene er i 4 etager og punkthusene er i 5-6 etager.

  Bebyggelsen i 2-6 etager giver en god visuel forbindelse mellem bolig, gårdrum og park.

Se udviklingsplanen her.

Publiceret 06 December 2018 06:30