Partiformand Tomas Dyrbye. Arkivfoto

Partiformand Tomas Dyrbye. Arkivfoto

Konservativ partiformand til Gruelund:

"Du er gået for langt!"

Koncentrér dig om politik og stop med den offentlige eksponering af private sager, lyder opfordringen fra Tomas Dyrbye

Af
Fred Jacobsen

Når man har 25 års erfaring som kommunalbestyrelsesmedlem, skal man være påpasselig med at bruge sin politiske platform til at eksponere en privat sag.

På det punkt mener bestyrelsen i Den Konservative Vælgerforening i Hørsholm, at deres partifælle Thorkild Gruelund er gået for langt og har via formand Tomas Dyrbye udsendt en pressemeddelelse, hvor man blandt andet kan læse dette:

"Jeg beklager, at Thorkild Gruelund har udnyttet sin offentlige rolle på vegne af partiet til at skabe omtale af sin private sag, og jeg synes, at han er gået for langt i sine angreb," skriver Tomas Dyrbye med henvsning til de massive presseomtale - blandt andet her i Ugeladet - af Anne og Thorkild Gruelunds strid med Hørsholm Kommune om færdselsretten og adgang til værtshuset Hubertus, som Gruelund driver i Hovedgaden.

Sagen er en strid om, at Hørsholm Kommune ifølge Gruelund har tilsidesat parrets færdselsdret ved at give tilladelse til at bygge en port, så Carlsbergs lastbiler med øl ikke længere kan køre ind i gården for at afleverer varer til værtshuset. Gruelund har påklaget sagen til Taksationskommissionen, som har givet ham ret. Kommunen har siden anket sagen til Overtaksationskommissionen.

Der er blevet skreven en del om vejsagen - og det er faldt nogle partimedlemmerne for brystet, oplyser Tomas Dyrbye til Ugebladet.

"Medlemmerne synes ikke det er særligt cool. Det har de sagt til mig, og derfor tog vi sagen op i bestyrelsen og siger enigt, at Thorkild skal fokusere på politik," forklarer den lokale partiformand og pointerer, at Gruelunds sag ikke er i partiets interesse.

Det er vigtigt for partiet, at "vores repræsentanter holder private sager adskilt fra offentlige hverv og at de ikke udnytter en fremtrædende position til evt. fremme af et privat anliggende," hedder det blandt andet hedder i pressemeddelelsen.

Medlemmerne synes ikke det er særligt cool

"Der må blandt vælgerne ikke være grund til en mistanke om, at det er sådan det er," understreger Tomas Dyrbye.

Selv om Thorkild Gruelund mener, det er forståeligt, at partiformanden gerne "vil gøre alle glade og tilfredse og at der står roser omkring Det Konservative Folkeparti" har han ikke tænkt sig at tie.

"Jeg er altid ærgerlig over en dårlig i Hørsholm Kommune. Det vil dog ikke forhindre mig i at udtale mig," slår han fast og peger på et par fejl i partiformandens pressemeddelelse.

"Sagen er ikke fra 2000, som han skriver, og der er ingen sag mellem os og en privat ejendomsudvikler. Det er en sag fra 22. april 2015 mellem os og Hørsholm Kommune," siger Gruelund.til Ugebladet.

Gammelt nag?

Thorkild Gruelund vil ikke kommentere spørgsmålet, om partiformandens irettesættelse kan føres tilbage til gammelt nag fra generalforsamlingen før kommunalvalget, hvor Gruelund blev sat på en 10. plads. Hvilket han på det tidspunkt var godt sur over.

"Det vil jeg undlade at rode op i," siger han og tilføjer: "Og så må vi jo se, hvilken plads jeg lander på næste gang," siger den 70-årige lokalpolitiker.

Tomas Dyrbye afviser, at der er tale om gammelt nag.

"Den gang drejede det sig om at få friske navne ind, og det har vist sig at være rigtig. De gamle klarer sig jo nok," siger han med henvisning til, at Thorkild Gruelund fra sin 10. plads fik så mange personlige stemmer, at han blev valgt ind med 388 personlige stemmer - fjerde højest efter borgmester Morten Slotved, Venstres Anette Wiencken og radikale Henrik Klitgaard.

Pressemeddelelsen

Hørsholm onsdag den 5. december 2918

Pressen har løbende omtalt Thorkild Gruelund’s private sag i forbindelse med sin ejendom på Hovedgaden, og den tilknyttede vejret. Tomas Dyrbye, formand for den konservative vælgerforening i Hørsholm udtaler i den anledning følgende:

Thorkild Gruelund har en privat sag med en privat ejendomsudvikler omkring en vejret. Sagen daterer sig øjensynligt tilbage til begyndelsen af 2000, hvor han erhvervede ejendommen, og har givet Gruelund anledning til offentligt, ved flere lejligheder, at rejse kritik af kommunens sagsbehandling.

Der skal i den forbindelse ikke være tvivl om, at Thorkild Gruelund har ret til samme retfærdige sagsbehandling af myndighederne som alle andre borgere i samme situation. Uden at kende sagens detaljer må vi dog trygt overlade sagens behandling til rette myndigheder.

Jeg beklager, at Thorkild Gruelund har udnyttet sin offentlige rolle på vegne af partiet til at skabe omtale af sin private sag og jeg synes, at han er gået for langt i sine angreb. For det Konservative Folkeparti er det vigtigt, at vores repræsentanter holder private sager adskilt fra offentlige hverv, og at de ikke udnytter en fremtrædende position til evt fremme af et privat anliggende.

Sagen må gå sin gang og jeg vil opfordre Thorkild Gruelund, der har 25 års erfaring som kommunal politiker, til at stoppe den offentlige eksponering af sine private affærer.

Tomas Dyrbye, Formand Den Konservative Vælgerforening i Hørsholm

Publiceret 06 December 2018 12:10