Der var fest i Børnegården på Alsvej, som i denne sommer var 'opsamlingsinstitution' for lukkedagsramte bvørn. Foto: Pia Haabegaard

Der var fest i Børnegården på Alsvej, som i denne sommer var 'opsamlingsinstitution' for lukkedagsramte bvørn. Foto: Pia Haabegaard

Forældre kan selv være med til at fjerne de forhadte lukkedage

Nyt forsøg skal vise, om Hørsholms daginstitutioner kan holde åbent året rundt

Af
Fred Jacobsen

Det har været en torn i øjet på mange af Hørsholms børnefamilier, at deres børnehave har været lukket i samlet set næsten fire uger hen over et år. De kan dog nu selv være med til at afgøre, om det skal laves om.

Fra og med næste år vil kommunen gennem et pilotprojekt på daginstitutionen Mariehøj afsøge muligheden for slet ikke at have lukkedage. Forsøget skal ifølge en beslutning i Børne- og skoleudvalget køre over to år. Sammen med beslutningen vedtog politikerne så også at invitere alle andre kommunale og selvejende institutioner i kommunen til at være med i forsøget.

Hvis lukkedagene skal afskaffes, kræver det en indsats fra forældrene selv, siger en varm fortaler for at afskaffe lukkedagene, kommunalbestyrelsesmedlem Maj Allin Thorup (K).

Principielt mener jeg ikke, vi som kommune skal råde over i forvejen pressede børnefamiliers tid

"Det er afgørende at forældre i god tid melder ind, hvornår de ønsker at holde ferie, så de enkelte institutioner kan planlægge efter det," siger Maj Allin Thorup og henviser til et forsøg i Esbjerg Kommune, som nu er gjort permanent. Her har man afskaffet lukkedagene ved at fordele børnenes ferie over hele året for på at sikre kvalitet i pasningen. Det er et vigtigt punkt i forsøget, mener Maj Allin Thorup, der er helt uenig i, at der er tale om at løse et luksusproblem.

"Principielt mener jeg ikke, vi som kommune skal råde over i forvejen pressede børnefamiliers tid. Og det handler om kvaliteten i, at børnene møder de ansigter, de kender. Jo yngre, desto sværere er det med skift," forklarer den konservative kommunalpolitiker, der altid har ment, at lukkedage er noget skidt.

Lukkedagene blev i sin tid indført for at spare penge. Ifølge udvalgsbeslutningen kan forsøget gøres uden, at det bliver dyrere, hvilket Esbjerg-forsøget også viser. Under alle omstændigheder er det de enkelte institutioner, der skal få det til at hænge sammen.

FAKTA

  Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med budget 2016 at udvide lukkeuger fra to til tre og dermed spare 763.700 kr.

  Dagtilbuddene skal holde lukket i uge 29-30 i sommerferieperioden samt er juleferielukket henover jul og nytår

  Derud over kan der på enkelte institutioner være lukket de tre dage før påske og dagen efter Kristi Himmelfartsdag, hvis fremmødet viser sig at være lavt

  Der er ét dagtilbud for de børn, hvis forældre ikke har mulighed for at få passet deres barn/børn i lukkedagene

  I Hørsholm Kommune er der i 2018 19 lukkedage

  Ifølge Danmarks Statistik var der i 2017 indskrevet i alt 718 børn i dagpleje, vuggestuer og børnehaver

  Ifølge Hørsholm Kommune er der i år 1300 børn mellem 0 og 5 år, fordelt med 575 0-2-årige og 725 mellem 3 og 5 år.

Publiceret 11 December 2018 07:30