Hørsholms kommunale skoler skal være røgfri - også når elever forlader skolens område i skoletiden. Foto: Mostphotos

Hørsholms kommunale skoler skal være røgfri - også når elever forlader skolens område i skoletiden. Foto: Mostphotos

Hørsholms skoler bliver røgfri - også uden for skolen

"Skråplan", mener mindretal, der anser unges rygning for et forældreansvar

Af
Fred Jacobsen

Når Hørsholms fire kommunale skoler snart bliver røgfrie, betyder det også, at ældre elever ikke må ryge, når de forlader skolens matrikel i et frikvarter.

Det er den beslutning, et flertal på syv mod to i økonomiudvalg nåede frem til i en sag, der begyndte som et forslag fra socialdemokraten Marcus Guldager i Sundhedsudvalget og finder sin afslutning i kommunalbestyrelsen mandag aften.

Det bliver dog uden Liberal Alliances og Dansk Folkepartis to stemmer. Både LA's Jakob Nybo og DF's Glen Madsen mente på økonomiudvalgets møde, at kommunen ikke skal blande sig i, om store elever, der forlader skolens matrikel, tager sig en smøg.

"Hvis elever er så store, at de har lov til at forlade skoleområdet i et frikvarter, så slipper skolen dem og skal ikke bestemme over dem. Så er det en sag, forældrene skal tale med deres børn om.," mener LA's Jakob Nybo, der hellere vil have information og oplysning om rygning end restriktioner.

Et skråplan

Sammen med Glen Madsen har han derfor ønsket at få deres afvisning af forslaget om røgfri skoler ledsaget af en stemmeforklaring, som siger, at kommunen ikke "skal bestemme over de ældre elevers frihed udenfor skolens matrikel. Det er et meget farligt skråplan af forbud. Rygning er et forældreansvar og en sag mellem børn og forældre. Bedrevidende politikere kan komme med gode råd, men bør afholde sig fra at indføre forbud, der i øvrigt ikke på nogen måde kan håndhæves".

Flertallet bestående af Konservative, Venstre, socialdemokrater og radikale stemte de røgfrie skoler hjem og ønsker derud over at få undersøgt muligheden for en generel røgfri Hørsholm Kommune, som skal omfatte alle kommunalt ansatte. Det er en sag, der skal behandles særskilt på baggrund af et oplæg fra kommunens administration.

BESLUTNINGEN

  Der indføres røgfri skoletid for eleverne på de kommunale skoler,

  Der gennemføres samtidigt en oplysningskampagne og andre forebyggende tiltag

  Det sikres, at rygende elever kan få tilbud om hjælp til rygestop

  Det siger skolernes bestyrelser

Vallerødskolen

  Elverne bør være røgfri hele skoledagen. Det bør også gælde for elever, som har udgangstilladelse og dermed ikke opholder sig på skolen hele dagen.

  Tilslutter sig at udbrede kravet til også at gælde lærernes og de øvrige medarbejderes arbejdstid.

  Medarbejderrepræsentanterne i bestyrelsen støtter ikke op om at udbrede rygeforbud i hele skoletiden til medarbejderne, da det går for tæt på det enkelte individs frihed.

Hørsholm Skole

  Elver og skolens personale må ikke ryge i skoletiden.

  Røgfrihed gælder hele skoletiden, uden for skolens matrikel, i spisepauser, udgangstilladelse og ekskursioner.

Usserød Skole

  Elever, som i skoletiden bevæger sig uden for skolens matrikel for at ryge, sanktioneres efter gældende ordensregler.

  Skolen vil ikke blande sig i, om lærere og andet personale ryger, så længe det ikke er på skolens matrikel.

Rungsted Skole

  Tilslutter sig røgfrihed, som er en regel, skolen i forvejen har.

Publiceret 13 December 2018 17:00

SENESTE TV