Kampen om 'Skoven' fik et nyt kapital i kommunalbestyrelsen i aftes. Foto: Morten Timm

Kampen om 'Skoven' fik et nyt kapital i kommunalbestyrelsen i aftes. Foto: Morten Timm

Hannebjerg et år senere:

Nu skal byggeriet granskes på ny

Konsekvenser af retssag med Hørsholm Lille Skole skal nu lægges frem - og borgmester skal snakke med bygherre om projektet

Af
Fred Jacobsen

18. december 2017, årets sidste møde og det sidste i den daværende kommunalbestyrelse, var et bevægende møde, hvor byrødderne med mindst muligt flertal vedtog den omstridte lokalplan 166 for boligprojektet på grunden, hvor det tidligere plejehjem Hannebjerg lå. Tilhørerpladserne var godt fyldt op.

17. december 2018, det sidste i året for den nyvalgte kommunalbestyrelse, var et langt, men knap så bevægende møde - og der var heller ikke så mange på tilhørerpladserne på rådhuset. Og det endte med, at byggeriet nu skal granskes påny.

Dengang som nu var der noget på spil: i 2017-udgaven var det et boligprojekt, der - set fra Hørsholm Lille Skoles perspektiv - smadrer 'Skoven', et areal i tilknytning til skolen, som skolen mente gennem 40 år at have vundet hævd på.

Forskellen er, at skolen i mellemtiden har besluttet sig for at hive Hørsholm Kommune i retten for at sikre sig det, de mener er deres ret: At Hørsholm Lille Skole altid har brugt den kommunale grund 'Skoven' som legeområde og kommunen derfor skal anerkende, at skolen har vundet hævd på den og at der ikke skal bygges boliger på den.

Tilhørerpladserne var fyldte til 2017-udgaven af Hannebjerg-sagaen. Foto: Fred Jacobsen

Tilhørerpladserne var fyldte til 2017-udgaven af Hannebjerg-sagaen. Foto: Fred Jacobsen

Derfor blev den lange debat i 2018-udgaven af Hannebjerg-sagaen et spørgsmål om, hvad der til syvende og sidst skal til for at Hannebjerg-boligerne kan bygges uden at det går ud over børnene på Hørsholm Lille Skole.

Med Dansk Folkepartis (DF) Glen Madsen som indpisker krævede Venstres, DF's og Liberal Alliances syv mandater, at

1. borgmester Morten Slotved og kommunens administration skal pålægges at fremlægge "økonomiske og kontraktretlige konsekvenser af de forskellige udfald i retssagen om hævd anlagt af Hørsholm Lille Skole mod Hørsholm Kommune" og

2. pålægge borgmester og administration "uden tøven" at "iværksætte en konstruktiv og pragmatisk dialog med Hannebjerglund ApS med henblik på at finde et fælles løsningsforslag, der friholder skov og naturområdet på Hannebjerggrunden for bebyggelse og samtidig gør en retssag mellem Hørsholm Kommune og Hørsholm Lille Skole unødvendig".

Socialdemokraten Svend Erik Christiansen fandt undersøgelsen under pkt. 1 overflødig og formuleringen i pkt. 2 en tand for bastant og bebudede, at hans parti ville undlade at stemme. Han foreslog i stedet at erstatte "pålægge" og "uden tøven" og "konstruktiv og pragmatisk dialog" med at "bede borgmesteren hurtigst muligt at optage dialog med Hannebjerglund, så der bliver mest mulig legeplads til Hørsholm Lille Skoles børn".

Juristerne, der flankerede borgmesteren, bekræftede, at indholdet var det samme som de tre partiers forslag.

Pkt. 1 blev således vedtaget med 15 stemmer for - Konservative, Venstre, LA og DF - og fire undlod at stemme - Socialdemokratiet og Radikale - , selv om borgmester Morten Slotved efter indledningsvis at have udtrykt sympati for undersøgelsen gjorde opmærksom på, at den ville koste "50.000 kr., vel nærmere 100.000" og at han ikke var så optimistisk med hensyn til, at en forhandling med Hannebjerglund ApS vil føre til det ønskede resultat.

"Det er vigtigt at få det her afklaret, og lad os så se hvad konsekvenserne er. Jeg er ikke optimistisk," sagde borgmesteren blandt andet og understregede, at når der skal bruges penge på en undersøgelse, skal den være ekstern og have høj troværdighed.

Viceborgmester Henrik Klitgaard (R) fandt undersøgelsen unødvendig og henviste blandt andet til den kommunale styrelseslovs bestemmelser om, at kommunalbestyrelsens medlemmer kan gøres ansvarlig og skal betale erstatning, hvis de påfører kommunen et tab. Og det mener Klitgaard, kommunalbestyrelsen gør, hvis Hannebjerglund ApS skulle vælge at trække sig eller ønsker erstatning for at skulle reducere byggeprojektet væsentligt.

Pkt. 2 kom også til afstemning og vedtaget med 18 stemmer mod én.

Denne ene var den oprindelige forslagsstiller Glen Madsen, som i det ændrede forslag ikke ser den sikring af 'Skoven', han kæmper for.

Publiceret 18 December 2018 12:15

SENESTE TV