Direktør for Nordsjællands Brandvæsen, Lars Rosenwanger, modtog sit 20 års tegn og var også på talerstolen.

Direktør for Nordsjællands Brandvæsen, Lars Rosenwanger, modtog sit 20 års tegn og var også på talerstolen. Foto: Casper Bünner

Nytårsparole hos brandvæsenet:

Skål for et tørt år i beredskabet

Ved den årlige nytårskur i Nordsjællands Brandvæsen var der rosende ord til beredskabet - samt en opsang til borgerne om ikke at kaste fyrværkeri efter brandmændene nytårsaften

NYTÅRSPAROLE "2018 var et lidt anderledes år – rent vejrmæssigt. Det blev en tør omgang. Og en overgang tvivlede vi nok alle på, om græsplænen nogensinde blev grøn igen. Men det var ikke bekymringen for vores græsplæner, som fyldte hos jer. Nej, det var bekymringen for brande, som fyldte hos jer. Og derfor valgte I klogt at indføre et afbrændingsforbud. Det kostede godt nok et sankthansbål og nogle hyggelige aftener ved grillen. Men det var det værd."

Således indledte borgmester i Fredensborg Kommune og formand for Beredskabskommissionen, Thomas Lykke Pedersen, sin tale, da Nordsjællands Brandvæsen i søndags afholdt nytårsparole.

Uacceptabelt

Herefter takkede han de mange frivillige, deltidsansatte og fastansatte for deres indsats og fortsatte:

"I er et beredskab i verdensklasse, og derfor bliver jeg også vred, når jeg måtte læse i avisen, at I ikke kunne passe jeres job i fred, da der igen i år blev der kastet fyrværkeri efter jer nytårsaften. Det er ganske enkelt uacceptabelt. Jeg vil derfor på førstkommende møde i Beredskabskommissionen sætte problemet på dagsordenen – og bl.a. vurdere om vi skal tage sagen videre til justitsministeriet."

I alt var der 1022 brandudrykninger i 2018 i Nordsjællands Brandvæsens fire kommuner; Hørsholm, Fredensborg, Rudersdal og Allerød. Heraf var de 531 blinde (automatisk brandalarm).

Nordsjællands Brandvæsen er ikke blot et brandvæsen, men også en servicevirksomhed, der dagligt kører hjælpemidler ud til borgere, transporterer børn, unge og gamle, udbringer mad, kører tyverivagt og hjælper udsatte borgere 24 timer i døgnet via vagtcentral.

Frivillige og brandmænd, der har været i beredskabet i 10, 20, 25 og 40 år modtog hæder ved nytårskuren.

Brandmænd, der har været i beredskabet i 10, 20, 25 og 40 år modtog hæder ved nytårskuren. Fra venstre Preben Merrild, Thomas Erichsen, Olav Bruun Andersen, Henning Appeldorn Nielsen, Alex Madsen, Andreas Emil Fromberg Sobczyk, Lars Rosenwanger, Nils W. Lorentzen og formand for beredskabskommissionen Thomas Lykke Pedersen.

Hæderstegn

Efter en skål og ønsket om et godt 2019 var der traditionen tro overrækkelse af anciennitetstegn og hæderstegn.

Anciennitetstegnet modtages for 10, 20 og 40 års god tjeneste i redningsberedskabet. Hæderstegnet for god tjeneste i redningsberedskabet og tildeles enhver, som har forrettet god tjeneste ved redningsberedskabet i 25 år.

Fra Station Fredensborg modtog brandmand Olav Helge Bruun Andersen 20 års tegn, holdleder Henning Appeldorn Nielsen 20 års tegn, holdleder Alex Madsen 10 års tegn og brandmand Andreas Emil Fromberg Sobczyk 10 års tegn.

Brandvæsen-direktør Lars Rosenwanger fik ligeledes 20 års tegn.

Ved en seance tilbage i maj 2018 fik en række frivillige brandfolk også deres hæderstegn for mange års tro tjeneste. 50 år: Tonni Pedersen. 40 år: Jonna Larsen og Asger Christensen. 25 år: Søren Simonsen, Carsten Nielsen, Linda Nielsen, John Petersen og Christina Refshauge. /peb

Publiceret 16 January 2019 16:30