Hørsholms investering i de mindste bærer endnu ikke frugt.

Hørsholms investering i de mindste bærer endnu ikke frugt. Foto: Mostphotos

Hørsholms børn har fået det dårligere

Seks anbringelser af 13-17-årige i sidste kvartal 2018 kostede otte millioner kroner

Af
Fred Jacobsen

"Det er ikke som med snerydning, hvor vi kan stoppe, når der ikke er flere penge i kassen. Vi kan jo ikke lade være med at anbringe børnene."

Sådan forklarer Klaus Poulsen, centerchef for børn og voksne i Hørsholm Kommune, én af årsagerne til, at kommunens økonomi er kommet under et så voldsomt pres, at der mere eller mindre her og nu skal findes 15 millioner kroner for at rette op på det i den akut genopretningsplan.

Det specialiserede børneområde er et af områderne, hvor Hørsholm - som andre kommuner - er udfordret. Bag det gemmer der sig konkrete anbringelser af 13-17 årige unge - og de koster et sted mellem 800.000 og to millioner kroner pr. styk. Og det er ikke til at forudse, hvornår de kommer og hvornår de slutter.

Eksempelvis kom der seks nye anbringelser i denne aldersgruppe i sidste kvartal 2018 - efter at budgettet var lagt. To er anbragt på opholdssteder, fire på døgninstitutioner. Prisen for disse seks anbringelser er otte millioner kroner, som der ikke var budgetteret med.

Stigende tendens

Anbringelser i forbindelse med det stærkt voksende antal underretninger i forbindelse med Udrejsecenter Sjælsmark er ikke regnet med her. De betales af staten - til gengæld koster de indtil videre 56 underretninger mandetider i kommunens administration. Lige nu er én medarbejder beskæftiget med Sjælsmark på fuld tid, oplyser Klaus Poulsen til Ugebladet.

Det er ikke som med snerydning, hvor vi kan stoppe, når der ikke er flere penge i kassen

Hørsholm Kommune ligger på omkring 45 anbringelser i løbet af et år. Tendensen har været stigende de seneste 2-3 år.

"Det ser ud til, at der nu er flere familier i Hørsholm, der ikke fungerer og at børnene er blevet dårligere. Det er en kombination af, at der reelt er flere med problemer og at vi gennem en tidligere indsats opdager mere," forklarer centerchefen til Ugebladet.

Endnu uden effekt

Det specialiserede børneområde er en betegnelse for børn med sociale og psykiske problemer, indlæringsvanskeligheder og børn, der har brug for speciel støtte. Og kommunens udgifter vokser børnenes alder.

Derfor blev der i forbindelse med budget 2018 afsat markant flere penge til de yngste i 0-6 års alderen i håb om at det nedsætter udgifterne senere. Eksempelvis ved, at der kommer færre anbringelser, når børnene når teenage-alderen.

"Vi er begyndt at sætte ind tidligere, men har endnu ikke set effekten af indsatsen," fortæller Klaus Poulsen.

Publiceret 29 January 2019 10:50