Det er en mørkt tid, vi lever i i Hørsholm. Ikke mindst på stien mellem Stadionalle og Kokkedal Alle, hvor flere borgere har klaget over dårlig belysning. Det skyldes Bysted pullerten (tv.), som med afskærmning ikke giver samme klare og skarpe lys som pullerten til højre, der står på stien ind til Louiselund.

Det er en mørkt tid, vi lever i i Hørsholm. Ikke mindst på stien mellem Stadionalle og Kokkedal Alle, hvor flere borgere har klaget over dårlig belysning. Det skyldes Bysted pullerten (tv.), som med afskærmning ikke giver samme klare og skarpe lys som pullerten til højre, der står på stien ind til Louiselund.

Lange udsigter til bedre stilys

De såkaldte Bysted pullerterne, der lyser op på stien mellem Idrætsparken og Louiselund, er underlagt fredning og vil koste op mod 700.000 kroner at udskifte

De mange borgere, der benytter gang- og cykelstien mellem Hørsholm Idrætspark og Kokkedal Allé ved plejecenter Louiselund, kommer til at se langt efter en bedre belysning på strækningen.

Det vurderer Venstres kommunalbestyrelsesmedlem Anne Ehrenreich, der sammen med partifællen Fritz Reuther, reagerede på, at flere borgere via læserbrev i Ugebladet kritiserede den dårlige belysning. Gorm Skånstrøm kaldte det for en 'megaommer'.

Men det er ikke så ligetil at få udskiftet de såkaldte Bysted pullerterne, der er opsat på strækningen. Dels er de omfattet områdets fredning, hvilket først vil kræve en tilladelse fra Fredningsnævnet. Dels er der den økonomiske udgift, som Hørsholm Kommune har skønnet vil ligge på 600.000-700.000 kroner.

Med på prioriteringsliste

Set i lyset af kommunens situation med en markant presset økonomi og en aktuel genopretningsplan, der sætter alt ned i spare-gear, er udsigterne heller ikke her de bedste, erkender Venstres Anne Ehrenreich, men det ærgrer hende.

"Det er også min opfattelsen, at der er meget mørkt på strækningen, som jo benyttes af mange borgere. Derfor vil jeg også gerne gå videre med at undersøge muligheden for, at man kan få Fredningsnævnets tilladelse til bedre lys strækningen, ligesom jeg vil prøve at få en udskiftning af lamperne med på Venstres prioritetsliste til de kommende budgetforhandlinger," siger Anne Ehrenreich.

Anne Ehrenreich (V), byrådsmedlem i Hørsholm.

Anne Ehrenreich (V), byrådsmedlem i Hørsholm, ærgrer sig over, at der er lange udsigter til, at den mørke cykel- og gangsti mellem Idrætsparken og Louiselund, kan få bedre belysning. Pressefoto

Bysted pullerterne har en afskærmning omkring lyskilden, mens den lave lyspullert på stien ind til Louiselund er anden type uden samme afskærmning, hvilket giver et mere klart og direkte lys.

På fotoet til artiklen kan du se begge lyspullerter.

Selv om Rom ikke blev bygget på én dag, så ved Anne Ehrenreich, at det er muligt at få løst. For nogle få år siden blev der opsat lys på kystbanenstien syd for Rungsted Kyst Station i retning mod Vedbæk. Den ligger også i fredet området - omend det er på grænsen af fredningen.

Publiceret 07 February 2019 17:00