Luk hullet i kommunekassen i stedet for at bygge et nyt rådhus, mener Inge-Lise Højmark.

Luk hullet i kommunekassen i stedet for at bygge et nyt rådhus, mener Inge-Lise Højmark. Arkivfoto

Grønthøsteren slipper 1 million i sparerunde

Økonomiudvalget har besluttet, at budgetreduktionerne lempes fra 15 til 14 millioner

Af
Morten Timm

I stedet for at skulle skære 15 millioner, så kan I samlet nøjes med at spare 14 millioner.

Det er budskabet fra Økonomiudvalget til kommunens daginstitutioner, skoler, plejecentre og andre enheder, der med kommunens genopretningsplan har fået trukket budgetreduktioner på tre procent ned over hovedet. Ugebladet har allerede skrevet, at to skoler skal ud at fyre, og de andre nedlægger ubesatte stillinger.

"Forligspartierne har ønsket at dæmme op for sparekravene helt tæt på borgerne, og derfor finder vi 1 million kroner, som skal sendes tilbage til skoler, dagtilbud, tandplejen, plejecentre og andre institutioner i 2019," siger borgmester Morten Slotved i en pressemeddelelse efter Økonomiudvalgets møde.

Han ved godt, at en million ikke rækker ikke, og det løser ikke den hårde udfordring for kommunens forskellige enheder, der nu samlet skal skære ned for 14 millioner kroner.

"Men det er en lille lempelse for at tage lidt af presset," forklarer Slotved, der tidligere har kaldt genopretningsplanen for en hård kur, der kommer til at kunne mærkes.

Sparerunde i udvalg

Økonomiudvalget aftalte samtidig, at de enkelte fagudvalg samlet skal finde midler for 1.075.000 kr. i 2019. Penge som dække, den føromtalte lempelse for for skoler, daginstitutioner og plejecentre.

Sport-, fritid- og kulturudvalget skal finde på 600.000 kr. inden for eget udvalgsområde. Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget 200.000 kr. og Miljø- og planlægningsudvalget 100.000 kr. Børne- og skoleudvalgets visionsproces på 0-18 års området fortsætter, men uden brug af eksterne konsulenter. Det giver 150.000 kr. og endelig 25.000 kr til Social- og seniorudvalget med ældreudvalget.

Udvalgene skal selv finde ud af, hvordan besparelserne skal udmøntes.

Særdeles kritisk

Hos Liberal Alliance frygter Jakob Nybo, at Hørsholm Kommune bliver sat under administration på grund af overforbrug og stemte imod Økonomiudvalgets beslutning af genopretningsplanen.

"Jeg mener ikke, at genopretningsplanen er ambitiøs nok. Likviditetsprognosen (gennemsnitlig likviditet 365 dage) vurderes at være nede på 22.935.000 kr. i april 2019 og helt nede på 18.660.000 kr. i juni 2019, og dermed vil likviditeten være under 1.000 kr. per borger. Dette betyder, at Økonomi- og Indenrigsministeriet starter en proces med Hørsholm Kommune, som i værste fald kan betyde, at kommunen bliver sat under administration," siger Jakob Nybo i en pressemeddelelse.

LA-politikeren finder, at det vil være en væsentlig indskrænkning af Hørsholm Kommunes handlefrihed og selvstyre.

"Den økonomiske situation i Hørsholm Kommune er særdeles kritisk, da der er store løbende driftsunderskud og en likviditet, som kun bæres op af salg af ejendomme. Borgmesteren burde have udvist større rettidig omhu og økonomistyring, så denne sørgelige økonomiske situation ikke var opstået," fastslår Jakob Nybo, der mener, at kommunen bør skabe balance i det løbende driftsbudget og fremadrettet sætte tæring efter næring.

FAKTA om "Plan for genopretning af Hørsholm Kommunes økonomi"

En forventet overskridelse af driftsbudgettet med ca. 26 mio. kr. i 2019 har sat Hørsholm Kommunes økonomi under pres. Der er lagt en plan for, at budgettet igen kommer i balance, og med genopretningsplanen sker der en fuld opbremsning på alle udgifter.

Det er en hård kur, der vil få negative konsekvenser for borgerne.

En kommune skal altid have balance på driftsbudgettet. Det vedtagne budget for 2019 er kommet ud af balance, fordi Hørsholm Kommune oplever stigende driftsudgifter på områder, der vedrører de svageste borgere i kommunen, det drejer sig bl.a. special- og handicapområdet for både børn og voksne.

Derudover skal Hørsholm Kommune, i lighed med andre kommuner, være med til at finansiere bl.a. sygehusindlæggelser – og det er udgifter, der på kort tid er steget markant.

Som konsekvens er kommunen nødsaget til at reducere driftsudgifterne andre steder i det samlede budget.

En kommune er altid forpligtet til at handle på stigende driftsudgifter, så der er balance mellem udgifter og indtægter. For Hørsholm Kommune er det især i disse år er nødvendigt at handle særligt hurtigt i forhold til at rette økonomien op.

Det skyldes, at kommunen har besluttet at have en lav likviditet, altså en lav kassebeholdning, som følge af investeringsstrategien ”Velfærd frem for mursten’.

Investeringsstrategien er ved at blive gennemført, men der er ikke kommet penge i kommunekassen endnu, og derfor er der ikke så meget polstring i kassen, når udgifterne med kort varsel stiger.

horsholm.dk kan man læse mere om elementerne i genopretningsplanen samt den præcise oversigt over hvilke institutioner der får lempet sparekravet.

Publiceret 11 February 2019 18:00