'Skoven' ved Hørsholm Lille Skole er omdrejningspunkt for retssagen mellem Hørsholm Lille Skole og kommunen.

'Skoven' ved Hørsholm Lille Skole er omdrejningspunkt for retssagen mellem Hørsholm Lille Skole og kommunen. Arkivfoto

Hannebjerg-notat til 180.000 kr.:

Ikke det papir værd det er skrevet på

"Det var et fælles forslag," siger borgmester, der gør V, LA og DF ansvarlig for det dyre notat

Af
Fred Jacobsen

hannebjerg Nej, Hannebjerglund ApS (selskabet, der vil bygge på Hannebjerggrunden, red.) er ikke interesseret i at bygge, hvis 'Skoven' fjernes fra projektet. Men selskabet vil kunne kræve erstatning af Hørsholm Kommune, hvis købet ophæves.

Ja, det kræver et nyt udbud, hvis projektet reduceres fra 10.565 til 7.684 kvadratmeter og køber fastholder, at selskabet ikke vil bygge på ændrede vilkår.

Ja, kommunen skal lave en ny lokalplan, hvis Hørsholm Lille Skole vinder retssagen om 'Skoven'.

Ja, Hørsholm Kommune skal alvorligt til lommerne, hvis de skal forlige sagen om 'Skoven' med Hørsholm Lille Skole ved at indrømme skolens krav på 'Skoven'. Det vil være aftalebrud, da Hannebjerglund ApS jo ikke ønsker at ændre projektet.

Det er i grove træk konklusionerne, der kan drages ud af et 13 siders notat fra advokatfirmaet Bruun & Hjejle, som kommunalbestyrelsen uden bemærkninger tog til efterretning på sit seneste møde 28. januar. Notatet skal gøre kommunalbestyrelsen klogere på forskellige scenarier, retssagen mellem Hørsholm Lille Skole og kommunen kan udsættes for.

Og som Bruun & Hjejle har sendt en regning på 179.625 kr. for til opdragsgiveren, Hørsholm Kommune.

Og der er langt fra en fælles forståelse for, hvor nyttigt notatet til knap 180.000 kr. er.

Mellem lidt og ingenting

"Det er ikke det papir værd, det er skrevet på," siger Glen Madsen (DF).

"Mellem lidt og ingenting," svarer Liberal Alliances (LA) Jakob Nybo på spørgsmålet om, hvad notatet har gjort ham klogere på.

Det er LA'eren ikke overrasket over, fordi notatet efter hans opfattelse "er udarbejdet af det samme advokatfirma, der har tjent tykt på sagen" og i øvrigt har en interesse i, at den fortsætter "så længe som muligt, så de kan blive ved med at hive penge ud af kommunekassen."

Et forsøg værd

Venstres gruppeformand Annette Wiencken understreger, at V, LA og DF, som med deres initiativretsforslag 17. december reelt udløste notatet, ikke var bekendt med, at det kom til at koste næsten 180.000 kr.

"Men uanset det, og uanset at det efterfølgende har vist sig, at kommunen har økonomiske vanskeligheder, så mener vi, at det var et forsøg værd," mener Annette Wiencken. Hun fremhæver, at det var i alle parters interesse at søge et forlig og "forberede sig på mulige følger af sagens (retssagen, red.) udfald".

Det er ikke det papir værd, det er skrevet på

Glen Madsen og Jakob Nybo er derud over utilfredse med, at notatet ikke giver et økonomisk estimat over, hvordan kommunen er stillet, hvis den evt. taber en retssag til Hørsholm Lille Skole. Og Glen Madsen fralægger sig ethvert ansvar i forhold til notatets pris.

En udgift på 0 kr.

"I debatten, hvor forslaget blev vedtaget, blev det fra flere partier bag forslaget slået fast, at det sagtens kunne være Hørsholm Kommunes jurister, der leverede det efterspurgte materiale. Altså en udgift på 0 kroner," siger Madsen og oplyser, at han på dagen, hvor sagen blev behandlet, sendte en mail til kommunaldirektør Pernille Halberg Salamon med ønsket om at få at vide, om man vil bruge ekstern rådgivning, hvem man ville benytte og hvad prisen ville være.

Svaret får han 17. januar i en mail - kort tid før et møde i økonomiudvalget med notatet på en tillægsdagsorden. Notatet vil skønsmæssigt koste 160.000 kr. og det er "advokaten (Bruun & Hjejle, red.), som i forvejen kører sagen for kommunen" der har lavet det, da denne "objektivt er i stand til at beskrive retstilstanden for de stillede spørgsmål".

Uacceptabel præstation

Den opgave mener altså hverken Jakob Nybo eller Glen Madsen, advokatfirmaet har løst.

Han tror alt er fordækt, er mistroisk og har ikke tillid

"Indledningsvis siger notatet, at 'de økonomiske konsekvenser ikke kvantificeres'. Dermed fraskriver Bruun & Hjejle sig formålet med opgaven. Som tidligere lektor ville jeg give eleven karakteren -3 for den helt uacceptable præstation," lyder det fra Jakob Nybo.

Glen er dyr

Borgmester Morten Slotved er sådan set enig i, at notatet ikke bringer så meget nyt frem, som kommunens administration ikke selv ville have kunnet svare på.

"Det sagde jeg allerede 17. december i KB, og jeg sagde også, at undersøgelsen ville koste på den anden side af 100.000 kr.", siger Slotved, der ikke tøver med at lægge ansvaret for notatet og omkostningerne ved det over på DF's Glen Madsen.

"Det var hans forslag, som Venstre og LA hopper med på, fordi de ikke tør andet. Det var et fælles forslag," understreger borgmesteren og begrunder over for Ugebladet valget af en ekstern rådgiver på denne måde:

"Det er dyrt at have en Glen Madsen i kommunalbestyrelsen. Han tror alt er fordækt, er mistroisk og har ikke tillid," lyder det fra Morten Slotved.

BAGGRUND

På kommunalbestyrelsesmødet 17. december stillede V, LA og DF dette forslag ved at benytte sig af deres initiativret:

    1. Kommunalbestyrelsen pålægger borgmesteren og administrationen, senest pr. 15. januar 2019, at udarbejde og rundsende materiale til kommunalbestyrelsen, der estimerer og belyser de økonomiske og kontraktretlige konsekvenser af de forskellige udfald i retssagen om hævd anlagt af Hørsholm lille Skole mod Hørsholm Kommune.

    2. Forslagsstillerne ønsker endvidere, at Kommunalbestyrelsen pålægger borgmesteren og administrationen uden tøven at iværksætte en konstruktiv og pragmatisk dialog med Hannebjerglund ApS med henblik på at finde et fælles løsningsforslag, der friholder skov- og naturområdet på Hannebjerggrunden for bebyggelse og samtidig dermed gør en retssag mellem Hørsholm Kommune og Hørsholm Lille Skole unødvendig. Løsningsforslaget skal, hvis det opnås, efterfølgende forelægges Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Kommunalbestyrelsen godkendte med 15 stemmer forslagets punkt 1. Svend Erik Christiansen, Marcus Guldager, Niels Lundshøj (S) og Henrik Klitgaard (B) undlod at stemme.

På Svend Erik Christiansens initiativ blev der særskilt stemt om forslagets pkt. 2, som fik denne ændrede ordlyd:

    Kommunalbestyrelsen beder borgmesteren/administrationen om hurtigst muligt at optage dialog med Hannebjerglund ApS med henblik på, om den påtænkte bebyggelse kan placeres, så den tager mere hensyn til, at der kan blive størst muligt legeareal til Lilleskolen. Løsningsforslaget skal, hvis det opnås, efterfølgende forelægges Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

18 stemte for denne formulering. DF's Glen Madsen stemte imod. Bagrundelsen: "Fordi det oprindelige forslag var gennemarbejdet i forhold til ordlyden. For Dansk Folkepartis vedkommende er formuleringen om “størst muligt legeareal” utilstrækkelig, da vi mener, det essentielle er, at friholde skov- og naturområdet på Hannebjerggrunden, for at kunne undgå en retssag, der potentielt kan trække tingene i unødigt langdrag."

Samme dag sender Glen Madsen en mail til kommunaldirektør Pernille Halberg Salamon med ønske om at hele kommunalbestyrelsen får at vide, om kommunen vil inddrage ekstern bidrag til opgaven, hvem det i givet fald skal være ("så vi har mulighed for at vurdere graden af uvildighed") og hvad prisen er.

Dagen efter - 18. december - spørger kommunen Bruun & Hjejle, om de vil påtage sig opgaven. Ja. lyder svaret, og advokatfirmaet giver et pris-estimat.

21. december skriver kommunen igen til Bruun & Hjejle. Denne gang for at høre, om firmaet også vil påtage sig opgaven, hvis der bliver lagt "udbudsretlige spørgsmål i notetet, som er en konsekvens af de stillede spørgsmål i kommunalbestyrelsen". Også det svarer advokatfirmaet ja til og giver et nyt bud på, hvad det vil koste.

17. januar 2019 får økonomiudvalget forelagt notatet.

28. januar 2019 tager kommunalbestyrelsen notatet til efterretning.

Du finder notatet her

Publiceret 12 February 2019 07:00