Hørsholm Kommune har vinket farvel til mere end 1,2 millioner kr. i tilgodehavender, der ikke kan inddrives.

Hørsholm Kommune har vinket farvel til mere end 1,2 millioner kr. i tilgodehavender, der ikke kan inddrives. Foto: Mostphotos

Hørsholm sletter gæld for over en million

Siger farvel til tilgodehavender for ca. 50 kr. pr. indbygger

Af
Fred Jacobsen

Forleden kom det frem, at SKAT har sendt brev ud til 485.000 borgere for at fortælle dem, at deres gæld til det offentlige er slettet. Med et pennestrøg sagde det offentlige dermed farvel til 5,8 milliarder kr.

Det foregår også i mindre format: Kommunalbestyrelsen valgte nemlig på sit sidste møde i 2018, 17. december, at slå en streg over tilgodehavender for sammenlagt 1,255 millioner kroner - eller omkring en halvtredser pr. indbygger. Det drejer sig om 12 sager, som hver især overstiger 20.000 kr. og er tilgodehavender, der stammer fra tiden mellem 2013 og 2016.

"Det er sager, hvor vi skønner ikke at kunne få pengene hjem. Overstiger en post 20.000 kr., skal den forelægges kommunalbestyrelsen," oplyser centerchef for økonomi og personale, Thomas Rafn. Administrationen gør fra tid til anden op, hvad der er af den slags sager, og lægger dem frem for politikerne.

Fejl er hyppigst årsag

En gennemgang af de 12 aktuelle sager viser, at den hyppigste årsag til, at kommunen ikke får sine penge hjem, er system- eller menneskelige fejl.

Eksempelvis må kommunen afskrive over halvdelen af de samlede tilgodehavender i denne ombæring på 714.173,22, fordi en regning fra 2014 fra Center for Ejendomme til en virksomhed ikke blev betalt. Ved en fejl blev kravet videresendt til SKAT til inddrivelse. Da sagen dukkede så kom frem i lyset derfra, var firmaet i mellemtiden gået konkurs - og Hørsholm Kommune hænger på regningen.

Ændrer nu procedure

To af posterne skyldes gæld, som borgere har ved dødsfald. Det kan være husleje, indefrosset ejendomsskat, renter af gæld eller lignende. I to fælde er proklama overskredet. Det vil sige, at enten er dødsboet ikke blevet slået op i Statstidende eller også har kommunens folk ikke opdaget, at det er slået op. Og går der mere end otte uger, bortfalder kravet.

Det er sket i de to tilfælde til sammenlagt godt 92.000 kr. og betyder, at kommunen nu ændrer sine procedurer.

"Fremadrettet skriver vi nu direkte til skifteretten i tilfælde af dødsfald for at undgå en overskridelse af proklama," oplyser Thomas Rafn til Ugebladet.

SKAT går igen

Da SKAT - næsten parallelt med Hørsholm Kommune i december sidste år - afskrev 5,8 milliarder kr., blev det begrundet i inddrivelsessystemet EFI, der blev sat i værk i 2013 og skulle automatisere al inddrivelse af gæld. Systemet virkede ikke og blev skrottet allerede i 2015.

SKAT har også været involveret i nogle af Hørsholms eftergivelser. Eksempelvis blev et krav fra Materialgården i 2013 på 38.000 kr. sendt til SKAT til inddrivelse. Da kommunen så skulle indarbejde et nyt system i 2015 og igen sendte kravet til SKAT, blev dette afvist - og gælden omfattet af forældelsesfristen på tre år.

FAKTA

Her er de poster, kommunalbestyrelsen har afskrevet:

Krav kr. 56.944, personlig hæftelse, samt renter for lån, Dødsbo, proklama overskredet.

Krav kr. 35.525, Husleje 2016, dødsbo, proklama overskredet.

Krav kr. 65.581, august 2015, kontanthjælpskrav, krav bortfalder efter 3 år. Borger, der er kontanthjælpsmodtager, kan ikke betale.

Krav kr. 32.547 september 2015, kontanthjælpskrav, krav bortfalder efter 3 år. Borger, der er kontanthjælpsmodtager, kan ikke betale.

Krav kr. 42.696 oktober 2015, kontanthjælpskrav, krav bortfalder efter 3 år. Borger, der er kontanthjælpsmodtager, kan ikke betale.

Krav kr. 38.054, Materielgården vedr. Usserød Have, krav fra 2013, forældet.

Krav kr. 714.173, regningskrav v/Center for Ejendomme, 2014. Selskabet modtog opkrævningen, men betalte ikke og ved en fejl blev kravet videresendt til SKAT. Det medførte, at der var uvished om restance og da sagen kom op til overfladen var selskabet gået konkurs.

Krav kr. 44.766, annulleret faktura sendt til Lyngby Taarbæk Kommune, 2014. Overgang til nyt system i 2015 gjorde det ikke muligt at finde original faktura, og debitor ville derfor ikke betale. Krav forældet.

Krav kr. 76.100, spildevandssag.

Krav kr. 78.912, annulleret faktura vedr. Frederikssund Kommune 2013, teknisk fejl.

Krav kr. 35.000, annulleret faktura v/ Center for Dagtilbud og Skole 2014. På grund af systemtekniske begrænsninger er det ikke muligt at udspecificere fakturaen overfor debitor. Beløbet er herfor nødsaget til at blive afskrevet.

Krav kr. 34.739, Materielgården vedr. Fredensborg kommune, fra 2013 er forældet.

Publiceret 18 February 2019 12:15