Anne Ehrenreich (V), byrådsmedlem i Hørsholm.

Anne Ehrenreich (V), byrådsmedlem i Hørsholm. Pressefoto

Byrådsmedlem:

Bekymrende at kommunen ikke har styr på tilgodehavender

Anne Ehrenreich kritisk over for gældsafskrivning for over en million kroner

Af
Fred Jacobsen

"Det er bekymrende, hvis kommunen ikke følger med i Statstidende. Jeg er ret ligeglad med, hvordan de gør det, men det skal fungere."

Det var Venstres Anne Ehrenreich, der på kommunalbestyrelsesmødet 17. december stillede kritiske spørgsmål til, hvorfor Hørsholm Kommune måtte eftergive tilgodehavender fra borgere og virksomheder for 1,255 millioner kroner.

Især hæftede Ehrenreich sig ved, at proklama i forbindelse ved opgørelse af dødsbo var overskredet og gjorde, at kommunen måtte vinke farvel til 92.000 kr. Og hun har svært ved at forstå kommunens forklaring, som er, at der ikke har været et opslag i Statstidende

"Det er jo sådan, at det skal slås op, så måske har man overset det eller følger ikke med, fordi der er for meget pres på i forvaltningen. Det skal fungere, for hvad overser man ellers? Det er jo borgernes penge," siger Anne Ehrenreich, der har forvaltningen forklare, hvad der præcist er gået galt i forbindelse med inddrivelse af gæld fra dødsboer.

Centerchef Thomas Rafn fortæller til Ugebladet, at der i forbindelse med gældseftergivelsen i de to tilfælde er sket det, at boet er afsluttet uden opslag på Statstidende.

Det skal fungere, for hvad overser man ellers?

"Og uden penge i boet har kommunen ingen muligheder for at få restancen dækket og er efterladt til at afskrive beløbet," forklarer Thomas Rafn og oplyser, at kommunen på den baggrund har ændret procedurer, så kan nu - for en sikkerheds skyld - skriver direkte til skifteretten i forbindelse med dødsfald.

Proklama

    Der skal altid indrykkes proklama, så arvingerne er sikre på, hvor stor afdødes gæld er.

    Skifteretten videresender anmodning om optagelse af proklama til Statstidende. Skifteretten kontrollerer, at der bliver indrykket proklama.

    Et proklama indeholder meddelelse om dødsfaldet og opfordrer afdødes kreditorer til at melde sig overfor boets kontaktperson inden 8 uger. Kreditorer, der ikke har meldt sig inden 8 uger, kan ikke kræve penge af dødsboet. En regning, der er sendt til afdødes bopæl eller skifteretten efter dødsfaldet og inden udløbet af fristen på 8 uger, skal altid betales. Det samme gælder skattekrav og pantsikrede krav, hvis pantet rækker, uanset om de anmeldes efter 8-ugers fristens udløb.

    Kilde: www.domstol.dk

Publiceret 21 February 2019 08:00