På torsdag afspærres nordgående kørebane her på Usserød Kongevej i seks timer, så der kan opsættes blomsterkummer på midterhellen.

På torsdag afspærres nordgående kørebane her på Usserød Kongevej i seks timer, så der kan opsættes blomsterkummer på midterhellen. Arkivfoto: Morten Timm

Afspærring af Usserød Kongevej i seks timer

Nu kommer blomsterkummerne på midterhellen på den forskønnet strækning ved Kongevejscentret

Af
Morten Timm

De sidste elementer i forskønnelsen af Usserød Kongevej ved Kongevejscentret nærmer sig. På torsdag 28. marts opsættes en række blomsterkummer på midterhellerne på Kongevejen, og det betyder, at strækningen fra Syrenvej til Birkevej i nordgående retning spærres i tidsrummet kl. 9 til 15.

Det oplyser Hørsholm Kommune i en pressemeddelelse.

Blomsterkummerne er næstsidste led i forskønnelsesprojektet. Kummerne forsynes med lys underneden og tilplantes med stauder og græsser i løbet af maj.

I de timer Usserød Kongevej er afspærret er omkørsel bag om Kongevejscentret ad Syrenvej, Ribisvej og Birkevej.

I de timer Usserød Kongevej er afspærret er omkørsel bag om Kongevejscentret ad Syrenvej, Ribisvej og Birkevej. Foto: Hørsholm Kommune

Trafikken, herunder busserne, ledes bag om Kongevejscenteret ad Syrenvej, Ribisvej og Birkevej. Det er samme omkørsel som under anlægsfasen i efteråret 2018.

Busstop flyttes

I de seks timer den nordgående vejbane er afspærret vil busstoppestedet ved Hækkevej være lukket, og stoppestedet ved Syrenvej flyttes til en midlertidig placering på Ribisvej, hvor der samtidig indføres midlertidigt standsning- og parkeringsforbud.

Den nye asfalt, som er sidste led i projektet, forventes at blive udlagt i slutningen af april.

Så kommer Usserød Kongevej ved Kongevejscentret til at tage sig ud, når træer og stauder er vokset til.

Så kommer Usserød Kongevej ved Kongevejscentret til at tage sig ud, når træer og stauder er vokset til.

Publiceret 21 March 2019 11:30