"Vi har fået medhold i sagen, og det tager vi til efterretning," udtaler Slotved, men lægger heller ikke skjul på, at det var den dom, han havde håbet og troet på. Foto: Morten Timm

Efter frifindelse af Hørsholm Kommune:

Slotved vil i dialog med Hørsholm Lille Skole

Efter dagens sejr i Retten i Helsingør rækker borgmester Morten Slotved en hånd frem til Hørsholm Lille Skole om fremtidig sameksistens

Af
Morten Timm

"Nu skal vi i dialog med Lille Skolen og kigge på en sameksistens omkring skolen og Hørsholm Kommune."

Sådan lyder det fra borgmester Morten Slotved ovenpå dagens frifindelse af Hørsholm Kommune i sagen om hævd på brugsretten af naturområdet 'Skoven' ved Hannebjerg. En retssag som Hørsholm Lille Skole anlagde mod kommunen sidste år.

"Vi har fået medhold i sagen, og det tager vi til efterretning," udtaler Slotved, men lægger heller ikke skjul på, at det var den dom, han havde håbet og troet på.

"Jeg vil gerne understrege, at jeg som borgmester er glad for privatskoler - og rigtig glad for at have Hørsholm Lille Skole. Derfor vil mit fokus også være på, hvordan vi kommer videre med dialog. Vi vil gerne kunne hjælpe skolen med en legeplads og kigge på et andet areal, som kan bruges til leg af eleverne," lyder det fra borgmesteren.

Snak med køber

Afhængig af en eventuel ankesag skal Hørsholm Kommune også have gang i dialogen med køberen af Hannebjerg igen, Hannebjerglund ApS.

"Vi har jo ikke arbejdet med projektet i meget lang tid, og vi skal selvfølgelig have en snak med køber om han er villig til at gå videre, men de meldinger, jeg har, er, at han stadig er meget interesseret," udtaler Morten Slotved.

Med dagens dom har Hørsholm Kommune ret til at bebygge Hannebjerg-området og dermed sætte gang i byggesagsbehandlingen af projektet, der tæller omkring 35 rækkehuse.

Købsaftalen er dog betinget af, at Hørsholm Kommune giver både en nedrivnings- og byggetilladelse af det tidligere plejehjem.

Trist på børnenes vegne

Kommunalbestyrelsens helt store kritiker af Hørsholm Kommunes ageren i slagsmålet om 'Skoven' - og ikke mindst den kritisable træ- og buskfældning i efterårsferien - er Dansk Folkepartis Glen Madsen.

"Jeg tager dommen til efterretning og afventer Hørsholm Lille Skoles stillingtagen i forhold til, om de vil anke sagen. Men for mig er det uomtvisteligt, at Hørsholm Lille Skole igennem mange år har været den primære bruger af området, og området burde deraf selvfølgelig være udviklet i samspil med skolen," siger Glen Madsen.

Glen Madsen (DF), byrådsmedlem og folketingskandidat.

Glen Madsen (DF), byrådsmedlem og folketingskandidat, kalder dommen umådelig trist for børnene på Hørsholm Lille Skole. Foto: Fred Jacobsen

Han fortsætter:

"Jeg er virkelig umådelig trist på børnenes vegne, og kommunens ønskelige renommé som børnevenlig er efterhånden - med denne proces og de massive besparelser på børneområdet in mente - noget tyndslidt."

DF-politikeren hæfter sig ved, at Retten er af den opfattelse, at den rydning, der fandt sted i efterårsferien 2018 har begrænset Rettens mulighed for at konstatere arealets karakter og indretning.

"Den opfattelse har jeg haft hele tiden, og jeg synes kommunens ageren i de dage var og er en skamplet," udtaler Glen Madsen i en pressemeddelelse.

Han undrer sig desuden over, hvordan Retten kan finde det bevist, at kommunen historisk set har vedligeholdt et område, der har været et vildnis.

"Det er for mig en gåde. Men det ene udelukker jo reelt det andet," fastslår DF'eren.

Publiceret 11 April 2019 16:10