Fred Jacobsen er lokalredaktør på Ugebladet.

Fred Jacobsen er lokalredaktør på Ugebladet. Foto: Peter Mailand

REDAKTØREN MENER:

Klar til ny runde i grøftegraveriet

Af
Fred Jacobsen

Det kommer ærligt talt som en overraskelse, at Hørsholm Lille Skole vælger at anke sagen om de efterhånden berømte 2800 kvadratmeter, der i adskillige artikler og debatindlæg her i Ugebladet er blevet kendt som 'Skoven' og 'Æbleplantagen'. Et område, Hørsholm Kommune ejer, og som Hørsholm Lille Skole igennem 40 år har brugt og derfor mener at have ret til. Og hvis det ikke kan være anderledes: At have ret til at bruge.

Det sagde Retten i Helsingør nej til i en klar kendelse 11. april - og da man i en skelforretning tidligere i forløbet nåede frem til samme resultat, syntes vejen ryddet til at Hannelund ApS, som har købt grunden, kan komme i gang med sit boligbyggeri.

Hørsholm Lille Skole har imidlertid lyst til en ny omgang. Det har tirret borgmester Morten Slotved så meget, at han har ladet sig friste til at kalde skolens argumenter for at anke for 'utroværdige'. Og BUM: Hele kampen, som ud over i retssalen også er blevet udkæmpet i denne publikations spalter, ser nu ud til at begynde forfra - og som kan koges ned til en variation over et meget simpelt tema: Den store udspekulerede kommune mod den lille idealistiske privatskole.

Jeg ved ikke, hvem der på rådhuset har rådet Slotved til at gå ud med budskabet om, at skolens argumenter er utroværdige. Fikst er det ikke. For budskabet dirrer jo nærmest af irritation og er en åben invitation til en ny runde i konkurrencen om, hvem der kan grave den dybeste og bredeste grøft.

Stop det. Det fører jo ingen steder hen. Ingen bliver klogere.

Og Ugebladet vil i den forbindelse have sig frabedt at blive inddraget som part i sagen.

Det bliver vi, når Søren Andersen, formand for Hørsholm Lille Skoles bestyrelse, i en pressemeddelelse om tidligere materielgårdleder Knud Breums vidneudsagn i byretssagen blandt andet skriver: ”Vi har meget svært ved at forstå, at dommeren lægger så stor vægt på et vidne, som såvel Ugebladet som Frederiksborg Amts Avis oplever usædvanligt".

Det er grebet ud af den blå luft.

Der er i reportagen fra retssagen intet belæg for at hævde - endsige bruge det som bevis i en ankesag - at Ugebladet skulle have oplevet Knud Breum som "usædvanlig". Vi har loyalt refereret og analyseret, hvad der foregik i retssalen - blandt andet Hørsholm Lillekoles strategi - og det har - helt som det er kutyme i overophedede debatter - hver især valgt at læse som Fanden læser Bibelen.

For en god ordens skyld lover jeg, at vi også skriver om sagen igen. Hvis der er afgørende nyt. Det er der så ikke lige nu.

Publiceret 23 May 2019 08:30