Hvad skal der ske med Bolbrovej 60-64, hvor blandt andre Aldi bor. Det søger Hørsholm Kommune nu borgernes idéer og forslag til.

Hvad skal der ske med Bolbrovej 60-64, hvor blandt andre Aldi bor. Det søger Hørsholm Kommune nu borgernes idéer og forslag til. Foto: Hørsholm Kommune

Efterlyser gode idéer til fremtiden for lille butiksområde

Kommunen med opfordring til Hørsholmborgere om at komme med idéer til Bolbrovej 60-64 i Rungsted, inden forslag til ny lokalplan

Af
Morten Timm

Hørsholm Kommune sætter nu gang i en idefase for den fremtidige planlægning af området Bolbrovej 60-64, hvor Aldi og fire mindre butikker er placeret.

Og her vil Hørsholm Kommune rigtig gerne høre dine synspunkter og idéer.

"Med dette oplæg ønsker vi at høre dine synspunkter og idéer vedrørende den fremtidige planlægning for området beliggende Bolbrovej 60-64. I dag består området af en Aldi og fire mindre udvalgsvarebutikker," oplyser Hørsholm Kommune i en pressemeddelelse.

Det er det område, som der skal ske en fremtidig planlægning. Meningen er dog fortsat, at der skal være butikker.

Det er det område, som der skal ske en fremtidig planlægning. Meningen er dog fortsat, at der skal være butikker. Foto: Hørsholm Kommune

Rammen udlægger området til mindre dagligvarebutikker, og Hørsholm Kommune ønsker fortsat området anvendt til dagligvarebutik samt boliger. (Området er omfattet Byplan 6 For dele af Rungsted og Vallerød by og Kommuneplan 20172029, rammeområde 1.C6.)

Skriv til kommunen

Indkomne forslag og idéer vil indgå i kommunens videre planlægningsarbejde, og der forventes udarbejdet et forslag til en ny lokalplan for området, eventuelt med tilhørende kommuneplantillæg.

Forslag og idéer skal være modtaget senest 1. juli 2019, hvor høringsfasen slutter. De kan mailes til: byudvikling@horsholm.dk eller sendes til: Hørsholm Kommune, Plan og Byudvikling, Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm.

Et nyt lokalplanforslag vil selvfølgelig også til den tid blive fremlagt i offentlig høring i mindst otte uger, hvor der igen vil være mulighed for at komme med bemærkninger til kommende planlægning.

Publiceret 12 June 2019 12:20