Antonsen efter byggekritik:

"Skidt med disse uklarheder"

“Vi tager kritikken til os,” mener udvalgsformand, som gerne ser flere lokalplaner. “Men det bliver dyrt,” siger han

Af
Fred Jacobsen

Der er en masse af forståelse, men ingen konkret hjælp at hente fra politisk hold for beboerne på Kløvervang i Hørsholm, som har protesteret mod et husbyggeri i deres kvarter.
“Huset står der, det er i overensstemmelse med byggeretten. Det er der ikke noget at gøre ved,” siger Peter Antonsen (BL), formand for Hørsholm Kommunes Miljø- og Planlægningsudvalg til den konkrete sag.
Han har læst brevet, i hvilket 19 beboere med deres underskrift protesterer imod, at kommunens har givet tilladelse til et husbyggeri, der efter naboernes opfattelse er alt for højt i forhold til, hvad der står i kommuneplanen for området.
Det viser sig dog, at det ikke er kommuneplanen, der reelt gælder: Selv om den beskriver, at der kun må bygges huse i halvandet plan i området, har Hørsholm Kommune tidligere givet tilladelse til at bygge i to etager med henvisning til en servitut, der går helt tilbage til 1952 - altså meget længere tilbage i tiden end kommuneplanen.
Beboerne kræver derfor en lokalplan for området.
“Situationen er i dag den, at grundejere i hele kvarteret vil kunne påberåbe sig ret til at bygge store huse i to etager på grund af Hørsholm Kommunes sagsbehandling. Hvis området skal bevare sin karakter, er der nu stort behov for at få fastlagt nye retningslinjer for byggeri i kvarteret,” hedder det i brevet, der er stilet til borgmester Morten Slotved (K).

Stødt på retsfølelsen

Peter Antonsen mener, at beboernes kritik er berettiget.
“Vi må tage kritikken til os. For der har været anvendt en praksis i byggesagsbehandlingen, som har været med til at gøre det uklart,” siger han til Ugebladet og udtrykker forståelse for, at folk føler sig stødt på deres retsfølelse.
“Det er ikke godt med disse uklarheder. Hverken for borgere eller bygherre,” understreger Peter Antonsen.
Han oplyser, at der er tilsvarende forhold andre steder i kommunen - og at det er noget, han meget gerne vil have styr på.
“Jeg ser gerne, at vi afsætter penge til at få lavet de lokalplaner, der skal til. Det er en kæmpe opgave. Og den er dyr,” siger Peter Antonsen.
Han kan ikke sige noget mere præcist om, hvad det vil kræve at lave lokalplaner alle de steder, hvor der endnu ingen er.
“Det kommer dels an på, hvad der er af servitutter rundt omkring og hvad der så er sket i de respektive områder,” mener udvalgsformanden.

Peter Antonsen forstår kritikken og ønsker penge til at kunne lave flere lokalplaner i kommunen. Det er dog ifølge Antonsen en stor og dyr opgave.

Peter Antonsen forstår kritikken og ønsker penge til at kunne lave flere lokalplaner i kommunen. Det er dog ifølge Antonsen en stor og dyr opgave.

Publiceret 29 September 2015 12:15

Ugebladet Hørsholm nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Ugebladet Hørsholm
SENESTE TV