Børnene siver i massevis fra SFO

Mere end hvert tredje barn i 4.-5. klasse er trukket ud af ordningen

Af
Af Peter Mailand

En takststigning på 361 procent har medført at næsten fire ud af ti forældre med børn i 4. eller 5. klasse helt har droppet at sende deres børn i en SFO. Indtil videre er 148 børn blevet trukket ud af ordningen, hvilket svarer til at 37 procent af forældre.
Det viser dugfriske notater fra Hørsholm Kommune, som Ugebladet har fået indsigt i.
Notaterne viser måned for måned udviklingen i, hvor mange børn der benytter sig af skolernes SFO-tilbud i 4. og 5. klasse på kommunens fire skoler: Hørsholm Skole, Rungsted Skole, Usserød Skole og Vallerød Skole.
Her fremgår det, at der ved skoleårets start var tilmeldt 398 børn. Allerede fra efteråret, da ændringerne ikommunens SFO-struktur blev kendt, begyndte forældre at melde deres børn ud: I februar var der bare 250 børn tilbage, og alene i januar droppede forældrene til 60 børn på de fire skoler ordningen, mens det foreløbige tal for februar viser, at forældre til 35 børn ikke længere benytter tilbuddet. Det skal dog i denne forbindelse nævnes, at der normalt bliver foretaget flere udmeldelser omkring årsskiftet end på andre tider af året.

Rammer især de ældste

Notatet viser, at det hovedsageligt er Hørsholm Skole, Usserød Skole og Rungsted Skole, der er ramt af konsekvenserne af takstigningerne. På de tre skoler har forældrene til henholdsvis 47, 45 og 40 børn droppet ordningen, mens Vallerød Skole - i forhold til udgangspunktet - har mistet 18 børn. Samtidig viser tallene, at det især er de ældste børn i 5. klasse, der er blevet trukket ud. Ifølge notaterne har forældre til 95 børn i 5. klasse droppet ordningen, mens forældre til 53 børn i fjerde klasse har trukket deres børn ud.

Brug for færre folk

Forklaringen på, at mange forældre nu dropper ordningen, er, at en enig kommunalbestyrelse i forbindelse med vedtagelse af årets budget ændrede SFO-strukturen, så den nu omfatter 0.-5. klasser i én ordning, hvor der tidligere var en SFO I for 0.-3. klasser til en høj takst og en SFO II for 4.-9.klasser til en lav betaling.
Det betgyder, at taksterne for børn i 4. og 5. klasse stiger fra 476 kr. til 1772 kr. pr. måned - eller 1296 kr. For børn fra 0.-3. klasse stiger taksten med 100 kr. om måneden.
Den markant højere forældrebetaling “kan have betydning for, hvor mange børn, der benytter SFO” hedder det i baggrundsmaterialet til forslaget. Da pengene følger barnet, kan et stort frafald af børn få den konsekvens, at der er brug for færre medarbejdere i ordningen.

null

Publiceret 28 February 2017 08:00

Ugebladet Hørsholm nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Ugebladet Hørsholm
SENESTE TV