DEBAT:

BUPL: Hvor går de 148 børn hen?

Marlene Dalskov og Sidsel Pedersen, Fællestillidsrepræsentant og faglig sekretær i BUPL Nordsjælland

I efteråret besluttede Hørsholm Kommune at sammenlægge SFO 1 og 2, hvilket betød en taksstigning på 361 % for 4. og 5. klasserne. Resultatet ser vi nu, hvor forældrene til 148 børn har fravalgt SFO'en.
Den 28. februar kunne vi i læse i Ugebladet, at dette antal kommer bag på formanden for Børne- og skoleudvalget, Otto B. Christiansen (K). Det undrer os, da BUPL Nordsjælland gentagne gange – i både høringssvar, notat til Børneudvalget og her i avisen – har givet udtryk for en stor bekymring for, at netop dette ville ske.
Vi har påtalt, at vi er foruroligede over, at Hørsholms børn ikke får mulighed for at indgå i de sociale fællesskaber og aktiviteter i SFO'en, og vi er bekymrede for, hvilke fællesskaber de unge indgår i, når de allerede fra 4. – 5. klasse overlades til sig selv om eftermiddagen.
Den 28. februar kunne vi også læse, at Børne- og skoleudvalgsformanden sætter spørgsmålstegn ved ”…om det overhovedet er en kommunal opgave at passe børn fra 4. klasse og op.”
Dette spørgsmål vil vi meget gerne hjælpe Otto B. Christiansen med at besvare. 
Vi er ikke i tvivl om, at det er en vigtig kommunal opgave at sikre, at Hørsholms børn og unge indgår i pædagogiske miljøer, der styrker deres sociale relationer og medvirker til, at de trives og har overskud til at deltage i undervisningen i skolen.
Erfaring viser bl.a., at børn, der har gået i SFO, er mere vedholdende på ungdomsuddannelserne senere i livet. Dette er netop, fordi SFO'ens primære formål ikke er ”at passe børn” som Børne- og skoleudvalgsformanden udtrykker det.
SFO'ens opgave er derimod at udgøre et pædagogisk tilbud, der kan bidrage til at opfylde skolereformens formål med at sikre en større sammenhæng mellem skole og fritid. I SFO'en kan børnene finde det sociale fællesskab, der giver dem overskud til at lære det, de skal, i skolen. Og de kan møde faglige og kvalificerede pædagoger, der kan understøtte de gode fællesskaber samt børnenes trivsel og udvikling.
I BUPL Nordsjælland har vi en stor bekymring for de 148 børn, vi ikke længere ved, hvor går hen om eftermiddagen. Hvilke fællesskaber indgår de i fra de forlader skolen og til deres forældre kommer hjem? Og hvilken form for voksenkontakt og støtte har de mulighed for at søge?

Publiceret 09 March 2017 09:00

Ugebladet Hørsholm nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Ugebladet Hørsholm
SENESTE TV