DEBAT:

SFO takster og bondeanger

Af Otto B. Christiansen, Formand for Børne- og Skoleudvalget.

I min ordbog er bondeanger noget, der mærkes, når julefrokosten er endt i kopirummet med eleven. Handlingen er præget af tre faktorer: væsentligt svækket dømmekraft, et ganske kort vindue af mulighed og efterfølgende dårlig samvittighed.

Jeg kan forsikre om at budgetkonferencen ikke indeholder nogen af de tre faktorer.

Taksterne til SFO'en er således heller ikke en uigennemtænkt og forhastet beslutning. De indledende sonderinger omkring budgettet starter i foråret - typisk i april. Her diskuteres grundlaget for budgettet med ledere og bestyrelser i daginstitutioner og skoler.

Der var to konklusioner på disse møder:

1. hold besparelserne væk fra de yngste børn så længe som muligt og

2. sæt taksterne op i stedet for at sænke kvaliteten.

Herefter udarbejdes et ”katalog” over besparelsesmuligheder, i tilfældet med Børne- og Skoleudvalget (BSU) var der 18 konkrete besparelsesforslag på samlet omkring 7 mio. kr. – vi skulle spare ca. 5 mio. kr. Kataloget drøftes ved flere møder i BSU. Endelig tages det redigerede katalog med til budgetkonferencen i august. Her deltager hele kommunalbestyrelsen, som også er dem, der vedtager budgettet – et såkaldt budgetforlig.

Der vælges og vrages mellem de 18 besparelsesforslag og ender med groft sagt tre store besparelser: Reducering af antal skolespor fra 11 til 10 (fordi der er færre børn), en takstforhøjelse på SFO'en og en sammenlægning af SFO I og SFO II.

Det er således lykkedes at friholde hele området fra 0 år til 3 klasse for besparelser og den besparelse, vi har foretaget i SFO'en, er en takststigning på 100 kr. for 0. til 3. klasse og så den kontroversielle på ca. 1.200 kr. for 4. og 5. klasse. Disse besparelser/takstforhøjelser var der 100% enighed om i kommunalbestyrelsen, derfor kom budgetforliget til at se sådan ud.

Men budgettet kom altså også til at se således ud, fordi vi lyttede til eksperterne på området – det friholder ikke politikerne for ansvar, men det bliver måske nemmere at forstå beslutningen.

Men vi begik en fejl og vi havde et uheld. Fejlen bestod i, at vi lod takstforhøjelsen gælde fra årsskiftet – det skulle have været fra august det følgende år, så stigningen ikke havde oplevedes så voldsom for 4. og 5. klasserne – prisen er jo den samme i 3. og 4. klasse i fremtiden. Uheldet var, at vi længe ikke kunne få tal på antallet af udmeldelser og stadig ikke kan få tal på tilsvarende udmeldelser i 2015/16. Vi aner således ikke, om antallet af udmeldelser er dramatisk i forhold til samme periode i 2015/16.

Kan vi så ikke bare sætte taksten ned – i princippet jo, men det kræver, at alle forligsdeltagere er enige om det og hvor skal vi så spare pengene på BSU området? Der er således ikke meget, der tyder på, at taksterne bliver reduceret.

Kan vi ikke åbne en discount SFO med lav kvalitet og lav takst – nej for så smadrer i fuldstændig den eksisterende SFO.

Men jeg kan forsikre om, at der arbejdes på højtryk for at finde alternative løsningen, der er blot mange detaljer, der skal falde på plads, inden vi kan løfte sløret for disse løsninger.

Publiceret 09 March 2017 15:15

Ugebladet Hørsholm nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Ugebladet Hørsholm
SENESTE TV