Lokalhistorien bag PH:

Berømtheden lægger navn til ny bebyggelse

Portræt af multikunstneren Poul Henningsen, der nu får en bydel i Hørsholm opkaldt efter sig

Af
Af Hans Jørgen Winther Jensen

museumsinspektør ved Museum Nordsjælland

Poul Henningsen, eller PH som han blev kaldt, skal lægge navn til den nye bebyggelse på grunden, hvor det nu nedrevne Usserød Sygehus lå. Det er derfor på sin plads, at genopfriske hvem og hvad han var.
Poul Henningsen (1897-1967) er ikke for fastholdere. Han arbejdede flittigt og med mange ting. Han var arkitekt, anmelder af arkitektur, formgiver, skrev revyviser og blandede sig i den offentlige debat om kulturpolitik, naturbevaring og forbrugerspørgsmål. Hans debut i det offentlige rum skete med opfindelsen af den selvpumpende cykel, som kun få kender i dag; men snart kom hans lampe, som alle kender. Den blev solgt over hele verden, og gjorde ham økonomisk uafhængig.

Ølhundens far

Hans revyviser gjorde ham kendt og afholdt i brede kredse, selvom man ikke kan kalde ham folkelig. Blandt de bedst kendte er ”Ølhunden”, som en anekdote forbinder med Hørsholm.
En anden vise, ”De binder os på mund og hånd”, blev sunget af Liva Weel som protest mod den tyske besættelse i 1940.
Hans kritik af den tyske besættelse tvang ham i øvrigt til at flygte til Sverige i 1943. Omvendt var han på plads i sin kritik af danskernes behandling af de tyske flygtninge i Danmark efter krigen. Og i sin kritik af retsopgøret efter krigen.
Men det er ikke bare hans mange jern i ilden, der gør det svært at beskrive ham. Hans skribentvirksomhed udfoldede sig ikke i nogle få store bøger, men i et utal artikler hvor han tog stilling til de forskellige tiders aktuelle spørgsmål.
Hans samfundskritik kom således til udtryk på vidt forskellige måder. I 1933 overtog Hitler magten i Tyskland. Det påvirkede mange deriblandt PH. Han skrev derfor kort efter Hitlers magtovertagelse en lille debatbog, der hed ”Hvad med kulturen”.
I bogen gik han på barrikaderne for arbejderklassen og revolutionen, og kulturen, eller rettere kunsten, skulle bruges i kampen. Langt senere tog hans samfundskritik form af pragmatisk forbrugeroplysning, som reaktion på 1960'ernes forbrugsrace.
Han blev således den første redaktør af forbrugermagasinet Tænk. Her som andre steder gjorde han sig til talsmand for det enkelte menneskes ret til at udfolde sig.
LÆS OGSÅ: Afsløring: Nu har sygehusgrunden fået sit nye navn

PH’s eget foto af motiv fra Usserød Kongevej. Fotoet var ledsaget ovenstående digt af PH. Begge dele blev bragt i Tænk nr. 3, juni 1966.

PH’s eget foto af motiv fra Usserød Kongevej. Fotoet var ledsaget ovenstående digt af PH. Begge dele blev bragt i Tænk nr. 3, juni 1966.

Sproglig energi

På tværs af hans synspunkter på alverdens emner er der dog en ting, der får PH's artikler og få bøger til at vibrere: De emmer af en sproglig energi og veloplagthed, der også kom til udtryk i hans anvendelse af talesproget.
Hans stemmeføring var meget karakteristisk og hans skrift mundret og mundrap. Hans sprog og til tider skarpe synspunkter gjorde ham gennem mange år til Danmarks mest udskældte mand. Skældsordene kom mest fra højre.
Men PH levede og døde i den konservative kommune, Hørsholm, selvom det skal nævnes, at han boede i kommunens røde hjørne, arbejderbydelen Usserød.
Han boede nemlig på Svenstrupvej 3 fra 1948 til sin død i 1967. Her boede han i et gammelt bondehus med tilhørende idyllisk have.
Det fik selvsagt mange af hans kritikkere til at harcelere over, at arkitekten, der svor til funktionalismen, boede i en bondeidyl.

Digt om Hørsholm

PH's syn på byen ud set ud fra et æstetisk og eksistentielt synspunkt kan man måske læse ud af hans foto fra Usserød Kongevej og hans medfølgende digt.
Begge dele blev bragt på bagsiden af 'Tænk' i juni 1966:
”Hvem slap katolicismen løs i Hørsholm
Her stod et skib for fulde blå og grå og røde sejl
med nødvendighedens skønhed
mod en vinters barskhed.
Nu ligger der et hus
gråt og skiddengult
nu er festens sejl og faner borte.
Nu ligger kedsomheden der”

Det er svært at sige, hvad PH mente om Hørsholm og om at bo her, men ikke desto mindre boede han her i mange år, og denne provokatør, designer og arkitekt vil i fremtiden blive mindet i den nye bebyggelses navn, PH Park.

Publiceret 27 September 2017 12:00

SENESTE TV