DEBAT:

Tolkebistand ad libitum?

Af Anders Vestergaard, Kandidat til regionsvalget (Region Hovedstaden) og medlem af kommunalbestyrelsen i Hørsholm for Liberal Alliance:
"Hvorfor skal jeg lære dansk, når jeg altid kan få en tolk med?"

Ovennævnte udtalelse er fiktiv, men kunne lige så vel være virkelig og udtalt af en borger af anden etnisk herkomst. Dette bør give os politikere stof til eftertanke.

Faktum er, at læger frit kan bestille tolkebistand i forbindelse med en konsultation, hvis de skønner, det er nødvendigt - og det uanset om patienten har været i Danmark i 20 dage eller 20 år.

Er en person døv må det forventes, at vedkommende altid skal have en tegnsprogstolk, hvilket naturligvis er helt i orden.
Er man migrant eller flygtning må det forventes, at man hurtigst muligt selv bliver i stand til at kommunikere på et sprog, der er forståeligt i det land, hvor man har valgt at bosætte sig.

Derfor er det deprimerende at opleve, at migranter, der har boet i Danmark i mange år stadig som en naturlighed og med lægens medvirken kan få en tolk med til konsultationen. Hvorfor har de ikke lært at tale dansk? Det kan ikke efter mange år i et land, være samfundets opgave at betale tolkebistand. Ønsker man tolkebistand, må man enten selv betale eller tage et familiemedlem med, der kan hjælpe.

Der er desværre ingen øvre grænse for lægernes og samfundets gavmildhed, når det kommer til bestilling af tolkebistand. Det er forståeligt at lægerne ønsker tolkebistand ved konsultationer, hvor patienten ikke kan tale dansk (eller engelsk), men det er skatteborgerne, der betaler regningen for migranterne og flygtningenes manglende danskkundskaber.

Jeg forstår godt at lægerne hellere vil være læger end at agere tolke for mennesker, der ikke kan eller vil kommunikere på et forståeligt sprog. Det er således regelsættet for anvendelsen af tolke, der trænger til en politisk opdatering.

Tolkeordningen er en dyr ordning, der belønner de slappe og på ingen måde motiverer til at lære dansk, når man blot kan bede om en tolk.
En tolk koster til orientering fra kr. 710,- til kr. 1.195 i timen og bestilles af lægerne via den eksterne leverandør Tolkdanmark.dk. Minimumsbetaling er for en time.

Hvis vi vil fremtidssikre sundhedssektoren så den også i de kommende mange år har penge til at sørge for de mennesker, der virkelig har et behov for hjælp - de svage - så bliver vi nød til at tage et opgør med systemet og dem der ikke gider, nemlig de slappe og her vil en ændring af tolkebistand ad libitum være en lavthængende frugt at starte med.

Mit forslag er, at migranter og flygtninge kan få skattebetalt tolkebistand i op til et år, hvorefter de må få en bekendt med til konsultationen, alternativt selv bestille og betale tolkebistand. Ved livstruende sygdomme vil der være undtagelser, men aldrig undtagelser, der berettiger til, at man efter 5, 10 eller 30 år i Danmark, fortsat har ret til gratis tolkebistand.

For at besvare det indledende spørgsmål, så må vi ikke belønne de slappe og dermed være et curling-land. De slappe skal motiveres til at kommunikere på et sprog, der er forståeligt, og det uanset opholdets længde for

”Viljen til at ville – skaber evnen til at kunne”.


Publiceret 14 June 2017 06:30