Det er en udsigt som denne, borgere nær havnen frygter forsvinder med KDY’s nye sejlsportcenter. Foto: Fred Jacobsen

Det er en udsigt som denne, borgere nær havnen frygter forsvinder med KDY’s nye sejlsportcenter. Foto: Fred Jacobsen

Modstand mod KDY-planer:

Nu vil udsigten blive en stor sort klods

Hverken til lands eller ved vandet jubles der over for KDY’s sejlsportcenter

Af
Fred Jacobsen

“Nu vil udsigten blive en stor sort klods,” slutter en af de indsigelser, Team Byg i Hørsholm har modtaget i forbindelse med en naboorientering om KDY's (Kongelig Dansk Yachtklub) planer om at bygge et nyt sejsportcenter på Rungsted Havn. Et byggeri, der blandt andet består af et 14 meter højt bådhus, der skal kunne rumme olympiske katamaranbåde uden at den 11 meter høje mast skal pilles ned fra gang til gang.

Og det er sandt at sige ikke vild jubel, KDY's planer udløser.

Et monsterbyggeri

På land går indsigelserne mest på, at det høje bådhus ødelægger udsigten over havnen, til Hven og til skibstrafikken på Øresund. På havnen frygter Fiskerikajen for sit forretningsgrundlag, Rungsted Bådelaug spørger, hvorfor “dette monsterbyggeri” skal ligge i Rungsted og ikke “ved KDY's hovedkvarter, hvor der i forvejen er højhuse”.

Bådelauget mener generelt, at projektet forringer vilkårene for bådejerne, fordi det giver dårligere vinterparkering for kølbåde, forringet plads til jollerne og at vejforholdene i området bliver påvirket i negativ retning.

Endelig ser både Danmarks Natufredningsforening og Grønt Råd i Hørsholm Kommune planerne lagt i mølposen og mener ikke, der skal gives dispensation fra den gældende lokalplan (som har nr. 103, red.)

Bestyrelsen for Rungsted Havn har fået længere tid end alle andre til at kommentere planerne, fordi bestyrelsen på grund af en teknisk fejl ikke har modtaget høringsmaterialet på samme tidspunkt som andre. Bestyrelsen har derfor intet at sige på nuværende tidspunkt.

Havudsigten over Rungsted Havn er intakt i dag. Foto: Fred Jacobsen

Havudsigten over Rungsted Havn er intakt i dag. Foto: Fred Jacobsen

Kan ikke se Hven

De fleste indsigelser kommer fra personer, der bor nær havnen, i Ewalds Have, på Rungstedvej samt på Bolbrovej og Dreyersvej.

“Vores udsigt til Hven vil helt forsvinde,” skriver et ældre par i Ewalds Have, som netop købte lejligheden på grund af udsigten til havn og Øresund.

“Vi er nu 76 og 80 år og holder meget af at sidde på balkonen og nyde udsigten. I vores alder kommer vi jo ikke så meget rundt omkring,” skriver parret.

Det nye bådhus rager 14 meter op og skal placeres foran den nuværende KDY-bygning, hvor der nu er jolleplads. Illustration: KDY

Det nye bådhus rager 14 meter op og skal placeres foran den nuværende KDY-bygning, hvor der nu er jolleplads. Illustration: KDY

Står klar ved vinduet

En nabo i samme kvarter er ked af at miste muligheden for at følge med i skibstrafikken på Ørsund.

“Via sms'er fra CMPort og app'en 'Marinetraffic' holder vi os orienterede om tidspunktet for krydstogters og Oslofærgens gennemsejling - og står klar ved vinduet,” skriver disse Rungsted-borgere.

Voldsom og for de få

“Bygningen er et voldsomt og prætentiøst projekt for de få og den vil ødelægge det eksisterende attraktive miljø. Den vil også rage op over hele Rungsted Havns skyline og ødelægge mit vue over havnen,” hedder det fra en beboer på Rungstedvej.

Hvad med mig?

I en indsigelse fra Bolbrovej/Dreyersvej kan man læse, at personen her er fortørnet over ikke at have været omfattet af naboorienteringen.

“Jeg forstår slet ikke, at jeg ikke er blevet hørt, idet der er mindre end 400 meter fra mit hus til stedet, hvor husene ønskes opført. Alle vore vinduer mod øst har udsigt over havnen, og vores nabo mod syd, som er medtaget i nabohøringen, har ingen!”, skriver denne borger og har, som andre, sendt et foto med udsigten til Hørsholm Kommune.

Fiskerikajen truet

Af indsigelsen fra Fiskerikajen ApS fremgår det, at virksomheden frygter for sin eksistens.

En gennemførelse af byggeprojektet “vil påføre Fiskerikajen så store økonomiske tab, at det ikke vil være muligt for Fiskerikajen at opretholde forretningens drift”, hedder den alvorlige melding.

Fiskeforretningen peger på, at tilgangen til forretningen i byggeperioden vil blive “kraftig reduceret, hvis ikke helt fjernet” og at den ikke vil kunne bære det økonomisk.

Også efter byggeriet vil der være problemer, fordi “det, der nu er parkeringsplads foran butikken, vil være omdannet til opbevaringsplads for joller. Desuden vil den nye placering af en jolleplads ifølge indsigelsen fra Fiskerikajen kræve, at der skal trækkes joller og katamaraner henover adgangsvejen til Fiskerikajen, hvor uhindret færdsel er en forudsætning for at kunne drive forretning.”

Et center til 25 mio

Foreløbig eksisterer KDY's nye sejlsportcenter kun på tegninger, som er vedlagt den byggesag, der lige nu er til behandling i Team Byg i Hørsholm Kommune.

Her oplyser teamleder i byggesager, Rune Munch Christensen, at sagen er sendt tilbage til KDY for flere oplysninger.

Idémanden bag sejlsportcentret, den tidligere verdensmester og OL-deltager i finjolle og nuværende bestyrelsesmedlem i KDY, Jonas Høgh-Christensen, har til Ugebladet oplyst, at KDY først går i gang med at få centrets finansiering på plads, når byggetilladelserne er det. Et nyt sejlsportcenter, som det er skitseret nu, vil koste i omegnen af 25 millioner kr.

null

Publiceret 18 April 2018 09:30