Hørsholms mange plansager giver indtægtstab og øger ventetiden på byggesagsbehandlingen.

Hørsholms mange plansager giver indtægtstab og øger ventetiden på byggesagsbehandlingen. Foto: Adobe Stock

Byggesager i Hørsholm:

Ventetiden stiger kraftig

Afdelingen er under voldsomt pres på grund af uro omkring kommunens plangrundlag

Af
Fred Jacobsen

Byggesagerne på Hulsøvang 20 og Strandvænget 21, mobilmastsagen og arealoverførsler på Svendsvej 8. PH Park og lokalplaner. Sager, der i længere tid har optaget en del borgere i Hørsholm.

Læg dertil sager om § 14-forbud, dialog med ansøgere, der gerne vil vide, hvordan de skal undgå et forbud, øget antal anmodninger om aktindsigt, naboindvendinger og en generel usikkerhed om plangrundlaget i forskellige dele af kommunen.

Så har du opskriften på, hvordan man forlænger ventetiden i den daglige byggesagsbehandling - og skaber et synligt hul på indtægtssiden. Og det er en konsekvens af den uro, der for tiden er om plangrundlaget i Hørsholm.

Mangler 700.000 kr.

For at tage det sidste først: Administrationen har på dagens møde i Miljø- og planlægningsudvalget (MPU) overfor politikerne gjort rede for, at de skal forvente en indtægtstilbagegang på 700.000 kroner i år på grund af manglende byggesagsgebyrer. Årsagen er, at afdelingens medarbejdere bruger tid på sager, som ikke direkte kan faktureres på byggesager.

I Hørsholm finansieres behandlingen af byggesager ikke over skatten. Regningen sendes i stedet direkte til brugeren i form af et byggesagsgebyrer.

Ekstraordinært arbejde

"Vi bruger tid på de ovennævnte sager, som vi ikke havde regnet med, og som vi reelt ikke er normeret til. Det er ekstraordinært arbejde," oplyser teamleder i byggesagsafdelingen, Rune Munch Christensen til Ugebladet.

I MPU-dagsordenen kan man læse, at de ovennævnte sager alene har kostet omkring to mandemåneder, og sammenlagt vurderer teamlederen, at der er brugt det, der svarer til et halvt årsværk, på arbejde der ikke kan faktureres. Derfor har udvalget i dag måttet tage til efterretning, at der i stedet for budgetterede indtægter i gebyrer på 1,6 millioner kroner kun kan forventes 900.000 kr.

Ventetid stiger kraftig

En anden konsekvens er, at borgerne i Hørsholm må indstille sig på en øget ventetid i behandlingen af byggesager.

Normalt er ekspeditionstiden på en almindelig byggesag på 4-7 uger. Men lige nu ligger der 20 sager - såkaldte 'snupsager' med en ekspeditionstid på en til to uger - og venter. Normalt er, at der ligger et par stykker.

Det er en stigning, som Rune Munch Christensen beskriver som "kraftig".

Udvalgsformand Jan H. Klit (K) kalder konsekvenserne for "ærgerlig".

"Men vi kan jo kun bruge pengene én gang," siger han efter at udvalget tog administrationens orientering til efterretning.

Publiceret 21 November 2019 17:00