Jan H. Klits arealoverførsel var helt efter bogen og dispensationen inden for Planloven, skriver Bech-Bruun i undersøgelse.

Jan H. Klits arealoverførsel var helt efter bogen og dispensationen inden for Planloven, skriver Bech-Bruun i undersøgelse. Foto: Fred Jacobsen

Advokatundersøgelse:

Hørsholm overholder loven, men fire sager skal gå om

I fire af ni sager om arealoverførsler - herunder centerchefens - gav sagsbehandlerne ikke dispensation fra planloven. Det skulle de have gjort, og sagerne skal nu gå om

Af
Fred Jacobsen

Hørsholm Kommune har holdt sig inden for Planlovens § 19 i sagen om MPU-formand Jan H. Klits (K) arealoverførsel på Svendsvej i Rungsted. Til gengæld har kommunen begået fejl i fire af ni sager ved ikke at give dispensation, men ved at meddele tilladelsen direkte til de berørte. Blandt andet i den sag på Højskolevej 3, som vedrører centerchef Katrine Langer.

Det betyder, at sagen skal behandles forfra med nabohøringer og de procedurer, det kræver. Og så var kommunens byggesagsteam ikke inhabil, da Jan H. Klits sag blev behandlet.

Det konkluderer advokatfirmaet Bech-Bruun efter sin gennemgang af de to meget omtalte sager, der involverer formanden for Miljø- og planlægningsudvalget (MPU) og centerchef for teknik, Katrine Langer.

Bech-Bruun har tillige gennemgået alle sager om arealoverførsler fem år tilbage - ni i alt - og fandt her fire sager, hvor der er begået fejl ved ikke at behandle sagerne som dispensationssager.

"Det beklager vi over for de berørte borgere og vil hurtigt rette op på den fejlagtige sagsbehandling ved en fornyet behandling af sagen," siger by- og ejendomsdirektør Ole Stilling i en pressemeddelelse. Det betyder ifølge direktøren i praksis, at tilladelserne trækkes tilbage og der skal gennemføres en ny nabohøring.

Advokatundersøgelsen slår også fast, at Hørsholm Kommunes generelle retsopfattelse af reglerne om arealoverførsler og Planlovens § 19 er korrekt.

I Jan Klits sag hedder det, at "den trufne afgørelse om dispensation holder sig inden for rammerne af Planlovens § 19, idet byplanvedtægtens bestemmelser om grundstørrelse ikke vurderes at udgøre en del af planens principper" og advokaterne 'godkender' også kommunens skøn af "at dispensationen ikke vurderes at ændre på områdets karakter".

Bech-Bruun mener også, at det var i orden, at forvaltningen traf afgørelsen, da den ikke var principiel nok til at skulle forelægges kommunalbestyrelsen.

I sagen om centerchefens arealoverførsel burde forvaltningen imidlertid have givet dispensation i henhold til Planlovens § 19.

"En ejendom, der forud for en lokalplans eller byplanvedtægts vedtagelse har en mindre grundstørrelse end den mindstegrundstørrelse, der fastsættes i plandokumentet, udgør en lovlig tilstand, som ikke er omfattet af planens bestemmelser," skriver advokaterne og præciserer, at "enhver arealoverførsel til eller fra en sådan ejendom, der ikke selvstændigt opfylder den vedtagne plans bestemmelser om grundstørrelse" udgør "i henhold til administrativ praksis et forhold, der forudsætter dispensation."

Publiceret 22 November 2019 16:09