Der bør afsættes penge til velfærdsteknologi i de kommende budgetter, mener Mogens Buch-Larsen.

Der bør afsættes penge til velfærdsteknologi i de kommende budgetter, mener Mogens Buch-Larsen. Foto: Privat

DEBAT:

Der bør være penge til velfærdsteknologi

Af Mogens Buch-Larsen, Søvang 51, 2970 Hørsholm:

Så blev der vedtaget et budget 2020 for Hørsholm Kommune. Der er imidlertid to områder, som bør være i fokus i forbindelse med budgetterne for de kommende budgetår.

Overordnet set er det godt, at der foretages besparelser på administrationen. Økonomi- og Indenrigsministeriets benchmarking enhed har udgivet en rapport, hvor det fremgår, at Hørsholm Kommunes administrationsudgifter ligger over landsgennemsnittet. Der er måske yderligere effektiviseringer at hente. Der opstilles til inspiration en række spørgsmål i rapporten, der kan arbejdes med. f.eks.:Er kommunens placeringer i benchmarkinganalysen udtryk for en bevidst politisk prioritering, eller er det et udtryk for en ubevidst eller et historisk betinget niveau i kommunen?

Har kommunen udarbejdet en strategi for arbejdet med at sikre en mere effektiv opgaveløsning på administrationsområdet, herunder fokusområder, indsatser, forventede gevinster og implementeringshorisont?

Hvorledes gribes dette område – benchmarking med andre kommuners administrative omkostninger – an i Hørsholm Kommune? Det er mindre godt, at der ikke er afsat en pulje til velfærdsteknologiske løsninger på ca. 1. mio. kr. i 2020, som der var i 2019.

Det er vigtigt, at der især indenfor ældreområdet kan arbejdes med at finde løsninger, hvor der anvendes velfærdsteknologi. Velfærdsteknologi indgår som forudsætning på flere områder i ældrepolitikken ”Hørsholm hele livet”, der netop er vedtaget, og det fremgår således:

Borgerne skal kunne klare flest mulige af hverdagens gøremål selv, og der skal udvikles nye velfærdsteknologiske løsninger, som kan medvirke til at øge friheden og livskvaliteten for ældre borgere samt medvirke til at forbedre arbejdsmiljøet i ældresektoren. Som det ses er velfærdsteknologien et vigtigt område, og der bør afsættes midler i de kommende budgetår til at arbejde med velfærdsteknologiske løsninger.

Publiceret 22 November 2019 07:00