Botticelli og Kluge på Nivaagaard

Nivaagaards forårsprogram åbner med renæssancemaleren Botticellis Kongernes tilbedelse

Forårsprogrammet for Nivaagaards Malerisamling lægger ud med et foredrag om den store renæssancemaler Botticellis Kongernes tilbedelse fra 1474 ved museumsdirektør Nils Ohrt den 13. januar kl. 11.00 - 12.45 og kl. 19.30 – 21.15 til 95 kroner per person.
Herefter følger særudstillinger, foredrag, koncerter, havevandring og kunstnerdialoger- de sidste med Arne Haugen Sørensen og Thomas Kluge.
I foråret 2010 er det ti år siden, at Malerisamlingen udsendte sit første program med foredrag om museets værker og efterfølgende koncerter under titlen Månedens billede.
Senere er der kommet nye temaer til, der beskæftiger sig med museets særudstillinger, men først og fremmest sætter fokus på samlingen og dens perioder.
Når Malerisamlingen efterhånden har udvidet programmerne med flere aktiviteter skyldes det, at gæsterne til museets glæde gør flittigt brug af tilbuddene om at lære vor fælles kultur nærmere at kende.
Malerisamlingen er således ikke bare "en kunstens Noahs ark med en af hver", men et åbent "europæisk hus", der viser forbindelser og sammenhænge i vor kulturarv.
Alt dette kan man orientere sig nærmere om på Malerisamlingens hjemmeside http://nivaagaard.dk/ og i de programmer, der er lagt frem på nordsjællandske biblioteker.
Programmerne kan også rekvireres ved kontakt til museet.

Publiceret 09 January 2010 07:45