Ca. 1910: Ved broen ud til den badeanstalt, der hørte til Rungsted Badehotel. Der var et anlæg for herrer på den ene side af broen og et for damer på den anden side.

Ca. 1910: Ved broen ud til den badeanstalt, der hørte til Rungsted Badehotel. Der var et anlæg for herrer på den ene side af broen og et for damer på den anden side.

Historisk:

Sådan var badelivet i Rungsted

Det lokale strandliv har formet sig meget forskelligt gennem tiden, fortæller Lisbet Hein

Af
Af fhv. museumsinspektør Lisbet Hein

Museum Nordsjælland

Mens vi venter på, at badevandet i Øresund kommer lidt i vejret, kan vi kikke på et par billeder fra badelivet i Rungsted gennem tiden.
I starten af 1900-tallet badede man ikke fra åben strand i Rungsted. Havbadning skulle foregå diskret, i dækkende badedragter og fra afskærmede badehuse eller badeanstalter. Afgørende var det naturligvis, at herrer og damer kunne bade adskilt.

Populære badestrande

Landliggerne i Rungsted omkring år 1900 badede fra privat badebro med badehus, hvis de rådede over det – ellers fra hotellets badeanstalt.
Der var et par badeanlæg sat op for sommeren af fiskerlejets beboere som en ekstra indtægtskilde. I slutningen af 1920'erne blev det mere almindeligt at bade direkte fra stranden, og det blev efterhånden mode at tage solbad. Ved Klampenborg blev Bellevue Strand anlagt, og den blev så stor en succes, og der også opstod ønske om en offentlig badestrand i Rungsted.
Langs Rungsteds kyst var der nemlig ikke en rigtig, bred badestrand med sand, men kun en lille strimmel med tang, sten og sand. I 1932-33 anlagde kommunen en ”kunstig” strand langs kysten på strækningen både nord og syd for broen ud til Rungsted Havn.
Fra 1951–73 blev der hver sommer opsat en kommunal badeanstalt, ”Rungsted Søbad”, med adgang fra havnens sydmole. Her regerede bademester Dalby, der i mange år varetog svømmeundervisningen af områdets skoleelever.
Både badeanstalten og badestranden langs Strandvejen forsvandt, da den nye havn blev anlagt i 1972-73, og i stedet blev den nuværende strand anlagt langs havnens sydmole.

1936: Den nyanlagte badestrand i Rungsted, her på stykket nord for havnen. Det er Rungsted Badehotel (nedrevet i 1948) i baggrunden.

1936: Den nyanlagte badestrand i Rungsted, her på stykket nord for havnen. Det er Rungsted Badehotel (nedrevet i 1948) i baggrunden.

null

Publiceret 07 July 2015 10:45