Børn og høns i haverne ved arbejderboligerne på Lundevej, 1912. Foto: Lokalarkivet

Børn og høns i haverne ved arbejderboligerne på Lundevej, 1912. Foto: Lokalarkivet

Historisk:

Sommer i haven ved arbejderboligerne i Usserød

Haven ved boligerne havde mange funktioner, fortæller Lisbet Hein

Af
Af Lisbet Hein

fhv. museumsinspektør Museum Nordsjælland i Hørsholm

Fra begyndelsen af 1800-tallet og til 1981 lå der en stor, statslig virksomhed i Usserød.
Det var Den Militære Klædefabrik, hvor der blev produceret uldstoffer til hærens og flådens uniformer – senere også til ”etaterne”, altså postvæsen, toldvæsen osv.
Går man en tur omkring de gamle bygninger ved Fabriksdammen, kan man opleve et enestående industrimiljø, der er skabt over næsten 200 år. Heldigvis er hele fabriksanlægget fredet og dermed sikret for eftertiden.

Arbejderboligerne

Den militære Klædefabrik var den største arbejdsplads på egnen og var centrum for et særegent lokalsamfund.
Det var ofte hele familien, der arbejdede på fabrikken, mand, kone og (indtil begyndelsen af 1900-tallet) også børnene. Man boede lokalt, og kollegerne var samtidig ens naboer og ens venner.
En stor del af de ansatte boede til leje i bygninger, fabrikken havde opført til formålet. I 1800-tallet var der tale om nogle primitive ”længer” til arbejderne, men omkring år 1900 begyndte opførelsen af nogle mere tidssvarende boliger på Bloustrødvej og Lundevej. Nogle af disse boliger eksisterer ikke mere, men langs sydsiden af Bloustrødvej ligger der endnu en stribe af dem.

Kvinde med barn foran vaskehuset på Lundevej, 1920’erne. Foto: Lokalarkivet

Kvinde med barn foran vaskehuset på Lundevej, 1920’erne. Foto: Lokalarkivet

Haverne

Arbejderboligerne i Usserød var små efter nutidens forhold, især når man tager i betragtning, at familierne som regel var store. Men de havde alle adgang til have og dermed til et åndehul, hvor man kunne slappe af, og hvor børnene kunne lege.
De fleste fik også klemt en nyttehave ind, og nogle holdt høns og sågar en gris i udhuset.
Dertil kom, at der var udlagt fællesarealer, og at der var fælles vaskehus.
Lokalarkivet i Hørsholm har en stor samling gamle billeder fra haverne ved arbejderboligerne i Usserød. Her er et udpluk - flere kan ses ved at gå ind på www.arkiv.dk

Børn bag Lundevej 7, antageligt 1920’erne. Foto: Lokalarkivet

Børn bag Lundevej 7, antageligt 1920’erne. Foto: Lokalarkivet

Kaffe i haven bag Lundevej 7, 1925. Foto: Lokalarkivet

Kaffe i haven bag Lundevej 7, 1925. Foto: Lokalarkivet

Festlig frokost i haven bag Lundevej 7, ca. 1935. Foto: Lokalarkivet

Festlig frokost i haven bag Lundevej 7, ca. 1935. Foto: Lokalarkivet

Publiceret 04 August 2015 09:45