Hørsholm Avis bragte 1.februar 1933 dette foto. Det var dagen efter, at Adolf Hitler var blevet tysk kansler. Så man kan altså også følge tidens store begivenheder i datidens lokale avis.

Hørsholm Avis bragte 1.februar 1933 dette foto. Det var dagen efter, at Adolf Hitler var blevet tysk kansler. Så man kan altså også følge tidens store begivenheder i datidens lokale avis.

Da Hitler var i lokalavisen

Hvis du er bagud med din lokale avislæsning, har du nu mulighed for at indhente det forsømte på Hørsholm Lokalarkiv, der har fået overdraget både Hørsholm Avis og mange årgange af Ugebladet fra biblioteket

Af
Hans Jørgen Winther Jensen

museumsinspektør

Det kan jo ske, at man ikke lige får læst avisen... eller man har brug for at finde noget, der engang blev skrevet om i lokalpressen.

Men du behøver ikke fortvivle, hvis du er bagud med din avislæsning, for du har nu mulighed for at indhente det forsømte. I 2018 har Hørsholm Lokalarkiv fået overdraget Hørsholm Avis af Hørsholm Bibliotek. Og nogle årgange af Ugebladet. Det er vi meget taknemmelige for.

Hørsholm Avis udkom fra 1855 til 1957. De første 16 år under navnet Hirschholm Distrikts Ugeblad. Oprindelig var den politisk uafhængig, men fra 1871 konservativ, så man kunne mærke det. Siden 1895 var Hørsholm Avis en delavis af, senere en aflægger af Helsingør Avis.

Hitlers magtovertagelse

Avisen var tæt knyttet til Hørsholm. Udgiver og redaktør boede således i Hørsholm gennem mange år. Ligesom hovedparten af læserne. Derfor er avisens fulde navn, som det fremgår af forsiden, da også bemærkelsesværdig: Hørsholm Avis. Kystbane Centraltidende. Politisk, Nyheds- og Avertissementsblad for Hørsholm, Birkerød, Bloustrød og Karlebo sogne samt Omegn.

Hørsholm Avis fylder meget, så lokalarkivet har været nød til at anbringe den i vores magasin. Det betyder, at man skal bestille den frem i god tid i forvejen.

Hørsholm Avis fylder meget, så lokalarkivet har været nød til at anbringe den i vores magasin. Det betyder, at man skal bestille den frem i god tid i forvejen.

Navnet afspejler ikke bare ønsket om at få så mange læsere som muligt. Det afspejler også, at Hørsholm tidligere havde betydet Hørsholm Amt og Hørsholm Gods og den gang havde omfattet de fire nævnte sogne.

Avisen indeholder da også stof fra dette område og i øvrigt fra hele Nordsjælland. Dertil kommer en del udenrigsstof, som fotografiet af Adolf Hitler, illustrerer. Avisen bragte fotografiet i anledning af Hitlers magtovertagelse 30. januar 1933.

Journalistisk fra besættelsen

Hvad kan man så bruge sådan en gammel avis til? Hvis ikke til at pakke fisk ind i.

Man kan selvfølgelig lede efter journalistisk behandling af begivenheder så som besættelsen 9. april 1940 eller befrielsen i maj 1945. Eller man kan prøve at skabe sig et billede af en bestemt periode, som Lisbet Hein har gjort for 1860’s og 1950’s vedkommende i Hørsholm Egns Museums årbog for henholdsvis 2010 og 2012.

Dog skal man være opmærksom på, at avisen er konservativ, og derfor bør man supplere med de andre tre aviser, der i perioder dækkede det lokale stof: Frederiksborg Amts Avis, der var knyttet til Venstre, Frederiksborg Amts Tidende, der var konservativ og Nordsjællands Socialdemokrat. Desværre har vi ikke disse aviser; men det har Hillerød Bibliotek.

Ugebladet fylder godt

Nogle, men ikke mange, årgange mangler desværre i vores samling af Hørsholm Avis. Til gengæld har vi mange årgange af Ugebladet, således en samling fra 1976 og fremefter. Og for at gøre billedet komplet bør man også nævne vores store samling af avisudklip fra Frederiksborg Amts Avis.

Som man ser her har Hørsholm Lokalarkiv også mange, men langt fra alle, årgange af Ugebladet.

Som man ser her har Hørsholm Lokalarkiv også mange, men langt fra alle, årgange af Ugebladet.

Hørsholm Avis og Ugebladet fylder godt i landskabet, så vi har dem stående i vores magasin, som befinder sig uden for huset. Hvis du vil kigge i en bestemt avis, skal du derfor bestille den frem på arkivets læsesal i god tid i forvejen.

Det kan du gøre ved, at maile eller ringe til arkivassistent Torben Westerberg på tsw@museumns.dk - 61 81 57 99.

I parentes bemærket: Hørsholm Avis findes ikke i digital udgave, og selv hvis den bliver digitaliseret, får man meget bedre sans for fortiden med papiravisen i hånden. Den er en del af fortiden.

Publiceret 20 March 2019 10:47