Døbefonten i Hørsholm Kirke. Pressefoto

Døbefonten i Hørsholm Kirke. Pressefoto

Foredrag i Sognegården:

Bliv klogere på dåbens betydning

Astrid Krabbe Trolle om 'Dåb - hvorfor det og hvordan?'

Overvejer man at få sit barn døbt eller selv går med tanker om, hvad det vil sige at være døbt og kristen, er der mulighed for at blive klogere tirsdag 12. november kl. 19-21 i Hørsholm Sognegård, Barakstien 2.

Her holder Astrid Krabbe Trolle foredraget 'Dåb - hvorfor det og hvordan?' om dåb i Danmark år 2019.

I Danmark er dåben både en kirkelig handling, en familiefejring og en billet til medlemskab i folkekirken, men sådan har det ikke altid været.

Fravælge dåb

I foredraget gennemgås, hvordan man kan forstå dåb i dag ud fra undersøgelsen 'Dåb eller ej?', som i 2015 kortlagde danske forældres overvejelser i forbindelse med at vælge eller fravælge dåb for deres børn.

Undervejs kommer Astrid Krabbe Trolle også ind på dåbs- og navngivningsritualer historisk set og i andre religiøse traditioner.

Astrid Krabbe Trolle er ph.d. i religionssociologi og arbejder som vidensmedarbejder i Folkekirkens Uddannelses og Videnscenter. Derudover er hun ekstern lektor på Københavns Universitet

Entré 50 kroner.

jesl

Publiceret 08 November 2019 06:00