Christian Busch.

Christian Busch.

Foredrag:

Sygdom som vendepunkt i livet

Hvordan taler vi om vores livsværdier og hvordan lever man med en belastning som en kronisk sygdom?

I mødet med alvorlig sygdom og traumatiske begivenheder oplever mange mennesker et 'eksistentielt chok', der kan forandre opfattelsens af tilværelsens mening og formål.

Foredraget vil beskæftige sig med hvilken betydning sygdom kan have for overvejelser om livet og tro. Ofte fokuserer vi på vores skrøbelighed, når vi møder belastninger. Foredraget vil lægge vægten på hvordan der midt i en krise samtidig kan ske en udvikling i livssyn, tro og holdning til livet.

Foredraget arrangeres af Kræftens Bekæmpelses lokalafdeling i Hørsholm og finder sted onsdag 13. november kl. 17.10 på Selmersbo, Selmersvej 13

Foredragsholder er hospitalspræst Christian Juul Busch fra Rigshospitalet, som har været præst på hospitalet de sidste 30 år. Han har været aktiv i palliative foreninger i Danmark og Norden og har været projektleder for et projekt om ’Sorggrupper i folkekirken’.

Tilmelding ikke nødvendig. Fri adgang.

CV

Publiceret 11 November 2019 14:00