Er der grundlag for eliteishockey i Rungsted?

Af René Boye Pedersen, Kildevej 23, 2960 Rungsted Kyst:
Det er i hvert fald et spørgsmål, jeg synes, i høj grad presser sig på efter en sæson, der har budt på betalingsstandsning og efterfølgende konkurs. Desværre har den kedelige kendsgering taget fokus fra den sportslige udvikling gennem sæsonen. Men når man driver professionel sportsvirksomhed, vil de økonomiske forhold i lighed med alle andre erhvervsvirksomheder være afgørende for virksomhedens overlevelse og udvikling.
Ledelsen af Nordsjælland Cobras begrunder årsagerne til konkursen med manglende sponserindtægter p.g.a. den igangværende finanskrise og svigtende tilskuerinteresse med deraf følgende lavere entréindtægter. Den kendsgerning, at tilskuerne svigter, er der måske ikke nogen ligefrem forklaring på. Holdets resultater har godt nok været svingende gennem sæsonen, men holdet har dog trods alt ligget det meste af tiden i top fire i AL Bank-ligaen. Nordsjælland Cobras har i denne sæson haft et rigtigt godt hold med flere spillere af høj kvalitet - danske som udenlandske. Med dette i mente må det erkendes, at det ikke er noget nemt forehavende at bedrive professionel sportsvirksomhed i Rungsted. I hvert fald ikke med den model, der er anvendt gennem de sidste fem-seks år. Men hvorfor ender vores lokale ishockeyhold i denne situation?
Helt grundlæggende er der jo tale om, at der er større udgifter, end der er indtægter, og det faktum danner ikke grundlag for virksomhedens overlevelse. Men det er jo en meget simpel udlægning af en mere kompleks problemstilling, som kan stamme fra flere forskellige områder såsom: 1) ledelse af virksomheden, 2) AL-Bankligaens turneringsform, 3) rammerne til rådighed for afvikling af kampe, 4) større konkurrence fra andre underholdningstilbud i Købehavnsområdet - for blot at nævne væsentlige områder. Vores lokale ishockeyhold har gennem mange år været en fremtrædende del af lokalområdet og har gjort vores kommune kendt ud over det ganske land ved jævnligt i vintersæsonen at blive omtalt i de landsdækkende medier. Men hvad skal der til for, at vi forsat har et lokalt ishockeyhold i den højeste liga? Grundlæggende skal der være interesse og opbakning, førend det kan lade sig gøre. Opbakning kommer ikke af sig selv. Det er noget, man gør sig fortjent til ved at aktivere de interessenter, der findes omkring ishockeyvirksomheden. Det vil sige tilskuere, erhvervsdrivende og kommunen. Fælles for alle disse interessenter er, at de skal have en oplevelse af, at de får noget positivt og brugbart igen ved at være en deltagende part omkring ishockeyholdet.
Umiddelbart vil jeg sige, at grundlaget findes for eliteishockey i Rungsted. Men det skal være i en bæredygtig model, hvor økonomien bliver styrende for de sportslige ambitioner. Det kræver tæt dialog med de interessenter, der er omkring holdet. Med kvalificeret ledelse af virksomheden og opbakning i lokalsamfundet er jeg overbevist om, at det kan lade sige gøre, men der skal hårdt arbejde til, og det skal gå hurtigt. Ansøgningsfristen for licens til AL Bank-ligaen for næste sæson udløber om en uges tid.

Publiceret 20 April 2009 14:30