Thomas Weichel, sportskoordinator, på vegne Rungsted Ishockey Klub.

Thomas Weichel, sportskoordinator, på vegne Rungsted Ishockey Klub.

Iskolde facts fra issporten i Hørsholm

Af Thomas Weichel, sportskoordinator, på vegne Rungsted Ishockey Klub:
Kære lokalborgere, brugere af idrætsparken, modstandere af en ny skøjtehal, lokal politikere, samt Bjarne Krag fra HUI.

Tillad mig her, at komme med nogle kolde fakta:

Det er som Bjarne Krag beskriver i sit debatindlæg i Ugebladet den 2. marts, vel ganske korrekt, at man har ca. 1100 medlemmer i HUI - det ene medlem er i øvrigt min ældste søn - men at skrive, "at fodbolden ikke blev tildelt de banefaciliteter, som den objektivt er berettiget til under hensyntagen til det høje antal udøvere . . . bla bla bla . . ."

Ja undskyld mig, men jeg tillader mig lige at 'fryse' det billede...

For det første vil jeg gerne have at vide, hvor det står, hvor mange baner man skal have pr. spiller, det kunne nok være interessant for de fleste sportsklubber at vide.

For det andet, så mener jeg da bestemt, at objektivt betyder, "at ens udmelding ikke er præget af personlige meninger og følelser", hvilke Bjarne"s indlæg vist må siges at være.

Det er således, at HUI med sine ca. 1100 medlemmer, har ca. 2 gange så mange medlemmer som issporten i Hørsholm Kommune har (550 - 600), til gengæld har HUI . . . 9 gange så mange baner til rådighed, som issporten har . . . så hvor ligger objektiviteten i det ??

Nøgletal

Lad mig kort opridse nogle nøgletal (i runde tal) for brugere af skøjtehallen.
Der er i løbet af en sæson på 8 måneder:
* Over 30.000 ishockeyspillere henover isen
* Over 15.000 kunstskøjteløbere
* 15 - 20.000 borgere til offentligt skøjteløb
* 15 - 20.000 tilskuere til Cobras kampe

Altså alt i alt, over 75.000 brugere af denne ene hal, på bare 8 måneder af året.
Vi er med andre ord, over 75.000 brugere, der skal dele én hal og det er i bogstaveligste forstand, umuligt.

Tidligt og sent

Rungsted Ishockey Klub er i den situation, at hvis vores medlemmer skal have mulighed for at få bare en smule af den træning, som de bør få, så må vi starte tidligt og slutte sent.

Ifølge eksperterne, undersøgelser og unionerne bør årgangene have følgende:
* 7 - 10 årige bør have 2 istræninger af ca. 60 minutters varighed pr. uge.
* 11 - 12 årige bør have 2 - 3 istræninger af ca. 70 minutters varighed pr. uge.
* 13 - 14 årige bør have 3 istræninger af ca. 80 minutters varighed pr. uge.
* 15 - 16 årige bør have 4 - 5 istræninger af ca. 80 minutters varighed pr. uge.
* Hertil skal lægges 1 - 3 fysiske træninger pr. uge, alt efter alder,
* samt 1 - 2 kampe om ugen, alt efter alder.

Alt dette iflg. ATK - Aldersrelateret TræningsKoncept - der er udviklet i samarbejde med Team Danmark og i øvrigt er et koncept, som Dansk Boldspil Union også bruger. Desværre er situationen den i Hørsholm kommune, at vi kun kan tilbyde vores ishockeyspillere ca. halvdelen af det tilrådede, altså må holdene ind imellem nøjes med 0-1 træning om ugen.

Det betyder faktisk, at man i Rungsted Ishockey Klub, som 6-7 årig, starter træningen klokken 06:00 om morgenen og som 14-16 årig, først slutter mellem klokken 23:30 og 00:00 om natten.

Dette er istider man i RIK gør brug af, både på hverdage, samt fredag, lørdag og søndage . . . så kom ikke og sig, at vi ikke har et vanvittigt behov for en ny istræningshal.

Afviser unge

Rungsted Ishockey Klub afviser hvert år, et utal af unge og ældre, der ønsker at starte til ishockey, men grundet begrænsning i de fysiske rammer i henholdsvis skøjtehal og omklædningsrum, er vi nød til at sige 'desværre', vi har ikke plads til Sebastian, Nicklas, Oliver, Ina, Anette (som er enkelte af de sidste vi har afvist), børn, unge og ældre i en alder på bare 9-10 år og op efter, "det er da en skandale, at skulle stå og afvise børn, der ønsker at dyrke vores sport, i stedet anbefaler vi dem, at prøve i Gentofte, Herlev eller måske Rødovre", hvad pokker sker der?

Vi snakker her om én af landets ældste og mest traditionsrige ishockeyklubber - stiftet i 1941, en klub der har holdt til i Hørsholm kommune alle år og i øvrigt fylder 70 år i 2011.

En ishockeyklub der i år har nogle af landets allerbedste ungdomshold, faktisk i alle aldersgrupper. Vi er blandt de 1-3 bedste hold på Sjælland for henholdsvis Junior 20, Junior 17, Junior 15, Junior 13, Junior 11, samt Junior 7/9, hvilket betyder samtlige årgange i ishockey, "er der andre sportsgrene i Hørsholm kommune hvor det er tilfældet"?
Og det er faktisk ret fantastisk, at det kan lade sig gøre med de ualmindeligt ringe forhold og betingelser, som sporten generelt har i Hørsholm kommune. Det kan kun lade sig gøre, grundet det kæmpe engagement som både medlemmer, trænere, ledere, forældre og de mange frivillige lægger for dagen.

Omklædning i støvet lokale

De 550-600 medlemmer af issporten i Hørsholm kommune, må dele 2½ omklædningsrum med hinanden, hvilket er praktisk taget umuligt. Når jeg skriver ½ omklædningsrum, så er det fordi, at vi bl.a. tilbyder vores små børn, at de kan klæde om i et støvet lokale under tribunen, hvor der ikke er hverken toilet eller bad.

Det betyder, at når vores medlemmer har trænet, så klæder de om, tager et håndklæde om livet og løber igennem den kolde skøjtehal, over i et andet rum, hvor de så kan bade. Efter badet kan de tørre sig, tage håndklædet om livet og igen løbe tilbage igennem skøjtehallen, over til det rum under tribunen, hvor deres tøj ligger, på en gammel opstillet bænk.

De sidste to omklædningsrum der er til rådighed, de er oprindeligt bygget til ca. 20 spillere, men vi er i dag både 30 og 40 spillere på nogle af holdene, hvilket vil sige, at nogle spillere må klæde om på gulvet og nogle spillere må klæde om ude i hallen.

Disse forhold - eller mangel på samme - gør samtidig, at Rungsted Ishockey Klub ikke kan få lov til at afholde officielle mesterskaber for ungdomshold i 'Unions-regi', det kan i øvrigt heller ikke lade sig gøre, da holdene så skulle overlappe i omklædningsrummene og som beskrevet tidligere er dette absolut ikke muligt.

Frygt for spillerflugt

For Rungsted Ishockey Klub er situationen efterhånden så skræmmende, at vi frygter, at vores mange unge talenter, men så sandelig også vores seniorspillere, flygter til andre klubber med mere istid, bedre forhold og dermed større muligheder.

Jeg tillader mig her at male et iskoldt men sandfærdigt billede af fakta om skøjtehallen, så borgerne, brugerne, unge som ældre, samt lokalpolitikkerne måske kan få en bredere indsigt i og forståelse for, hvor ringe det FAKTISK står til med forholdene for issporten i Hørsholm Kommune - og hvorfor det derfor er så vigtigt, at vi nu kommer i gang med at få bygget en istræningshal.

Samtidig må jeg også referere til kommunens egen undersøgelse blandt borgerne, der viste et kæmpe flertal for og interesse i at have en skøjtehal. En ny skøjtehal vil også give mulighed for flere dage med offentligt skøjteløb og dermed også skabe visse indtægter for kommunen.

For slet ikke at tale om de mange unge, der kommer til offentligt skøjteløb og dermed har et sted at mødes, samt de mange andre muligheder der pludselig åbner sig ved en ekstra skøjtehal, dette være sig flere medlemmer i klubberne, bedre faciliteter, bedre udviklingsmuligheder, samt plads til både bredde og elite.

Jeg påstår ikke, at alt dette er objektivt, men det er den skinbarlige sandhed og kendte tal for de uanstændige forhold, som Hørsholm kommune tilbyder issportens mange dygtige og ihærdige udøvere, samt de mange af kommunens borgere der også gør brug af skøjtehallen.

Publiceret 04 March 2010 11:30