Børnepasning eller Cobras?

Af Jens Frederiksen, Rosenvej 7, Hørsholm:
Snart skal det besluttes, om kommunen skal yde et afdragsfrit lån til Cobras, således at klubben endnu en gang overlever. Mange ting er gjort for at forbedre forholdene for Cobras, de betaler ikke leje af hallen ved kampe, kommunen får ej heller mere en del af kiosksalget, men alligevel kommer Cobras i økonomiske problemer - og det er jo ikke første gang - desværre.
I en stram tid for kommunen, hvor planerne er at spare krafigt på kerneydelserne, herunder på børnepasningen, må denne beslutning om støtte til Cobras ikke være let, det må klinge forkert i mange ører.
Og som borger i kommunen må det være af stor interesse, hvilken garantier der er, for at Cobras betaler dette lån tilbage. Som nævnt tidligere er det jo "gået galt" flere gange.
Kære kommunalbestyrelse - lad os få kortene på bordet, så vi alle måske bedre kan forstå prioriteringen.

Og ja - overskriften er lidt misvisende, jeg ved da godt, at alt ikke er sort og hvidt.

Publiceret 21 April 2010 04:00