Anne Ehrenreich (V), kommunalbestyrelsesmedlem.

Anne Ehrenreich (V), kommunalbestyrelsesmedlem.

DEBAT:

Skal folk tvinges fra hus og hjem, før vi får en fair ejendomsskat?

Af Anne Ehrenreich (V), kommunalbestyrelsesmedlem, Sømandshvilevej 7, Rungsted Kyst:
Skat må aldrig være tilfældig. Den skal være fastsat på et objektivt grundlag. Alle borgere skal behandles lige i forhold til lovgivningen. Men det gælder tilsyneladende ikke ejendomsskatten.
Som Politiken har afdækket i december måned, så har Skat administrativt givet væsentlige undtagelser til bl.a. beboelsesejendomme, men også andre ejendomme i Hovedstaden, samtidig med at Skat kraftigt har opskrevet grundværdierne for parcelhuse i omegnskommunerne i forbindelse med den seneste offentlige vurdering i 2011. Uden at dette er baseret på prisudviklingen.
Nu vil skatteministeren så forlænge denne stærkt uretfærdige ordning i yderlige to år, selv om grundværdierne i mange dele af Danmark, bl.a. Nordsjælland, er faldet siden 2011. Begrundelsen er, at man har brug for mere tid til at udarbejde en ny ordning.
Risikoen er, at man tvinger en række borgere fra hus og hjem i mellemtiden. Det rammer især pensionister og børnefamilier med en stram økonomi særlig hårdt. De kan blive nødt til at flytte, inden vi får et nyt vurderingssystem. Skatteministeren har ikke oplyst, hvordan han vil kompensere de mange borgere, som pt. betaler for meget i ejendomsskat og nu må se frem til at skulle gøre det i yderligere to år.
Skatteministerens udtalelser tyder på, at han ikke har meget forståelse for principperne om ligebehandling af borgerne. Ifølge Politiken den 14. december 2014 har skatteministeren således udtalt, at det jo ikke er overraskende, at der skal betales mere i grundskyld for et parcelhus end for en lejlighed al den stund, der ikke er ret meget grund knyttet til en lejlighed. Hermed undsiger skatteministeren loven, som siger, at der skal betales skat af den aktuelle grundværdi.
Tænk hvis man fastfrøs beregningsgrundlaget for indkomstskatten, og bad borgerne betale skat af en fiktiv indkomst i fire år. Jeg er ikke i tvivl om reaktionen. Det er det, regeringen vil gøre på ejendomsskatteområdet. Det vil jeg betegne som arbitrær skat. Det er helt ude af trit med grundlæggende danske lovgivnings- og forvaltningsmæssige principper om, at borgerne er lige for loven. Det var i øvrigt samme kritik som statsrevisorerne fremkom med i 2013. Konsekvensen af den form for politik er, at borgerne mister tilliden til systemet, når principperne knægtes.
Det er en ommer. Vi må have et fair system for skat på fast ejendom snarest – og ikke først om flere år fra nu.

Publiceret 01 January 2015 07:00