Østlængen i det store anlæg 2016.

Østlængen i det store anlæg 2016.

DEBAT:

Hvis Kokkedal Avlsgård bliver i fin form, er I tilgivet

Af Torben H. Rohde, Hørsholm Park 10, 2970 Hørsholm

Med stor interesse har jeg i dag læst museumsinspektør ved Museum Nordsjælland, Jørgen Winther Jensens, spændende artikel om de historiske avlsbygninger på Kokkedal Allé.
Artiklen beskæftiger sig ikke alene med Avlsgårdens historie; men gårdens mulige fremtid, da den kan være én af de bygninger, som Hørsholm Kommune overvejer at sælge som led i sin “Velfærd frem for mursten”-strategi.
Strategien koncentrerer sig, som teksten siger, om velfærd her og nu, og det måske på bekostning af kommunens pligt til at bevare og efterlade historie til eftertiden. Museumsinspektøren omtaler i sin artikel, det han med rette kalder “en perlerække af store gårde", der i 1700- og 1800-tallet lå som en bræmme langs Øresund i Hørsholm og omtaltes som “den grønne halvmåne”.
Rungstedgaard, Rungstedlund og Folehavegaard eksisterer stadig, og selv om de to førstnævnte er uden egentlige avlsbygninger, så er standen fantastisk og til stor glæde for besøgende og forbipasserende, samt ikke mindst de mennesker, der til daglig benytter og nyder bygningerne.
Folehavegaard er i privat eje, og her kæmper man på sjælden og fin vis på at sikre gården for fremtidige generationer og 1000 tak for det.
Rungsted Ladegaard led derimod den kranke skæbne at blive overtaget og smadret, og alt, hvad der er tilbage, er et mishandlet hovedhus og et par dominerende bunker med ruinrester. En gruppe borgere arbejdede først for at sikre Ladegaardens bevarelse i fint samarbejde med Rungstedlund og under stor bevågenhed fra kommunens side.
Men Riget, og ikke mindst kommunen, manglede de nødvendige armmuskler og penge, så de skønne planer, der gik på at bevare, led skibbrud. Jeg nævner det ikke for at tage Ladegaards-sagen op igen; men fordi jeg i horisonten ser visse paralleller mellem Ladegaarden og det, der kunne hænde med Kokkedal Avlsgaard, hvis ikke kommunen engagerer sig for at sikre dette mindesmærke, som den er.
Vi er mange, der håber på en positiv tilbagemelding fra Borgmester Slotved og kommunalbestyrelsen som positiv reaktion på Museum Nordsjællands løftede pegefinger og arbejder for at sikre, at velfærd ikke blot er for os, der lever nu, men for de kommende generationer, for hvem vores historie og dens mindesmærker vil bidrage til fremtidens velfærd.
Kommunen ramte ved siden af med Ladegaarden, men kan blive tilgivet, hvis de lader Kokkedal Avlsgård være og efterlader den i fin form - på forhånd tak.

Publiceret 15 November 2016 11:00