DEBAT:

Borgmesterens svar til Svend E. Christiansens undren

Af Morten Slotved (K), Borgmester i Hørsholm:

Det er en højest usædvanlig sag uden fortilfælde i Hørsholm, som der ikke skal herske nogen tvivl om, at vi tager meget alvorligt. Lions Børnehuse og Hørsholm Kommune har en fælles interesse i at få vendt hver en sten i denne sag, så vi undgår en tilsvarende situation i fremtiden. Som jeg læser Svend Erik Christiansens efterlysning af kommunens rolle, så er det da også indeholdt i de skridt, som Lions Børnehuse og Hørsholm Kommune allerede har taget:
En ekstern undersøgelse, der skal vurdere om Hørsholm Kommune har udført sin økonomiske tilsynsrolle tilfredsstillende i forhold til de selvejende daginstitutioner Lions Børnehuse, er sat i gang af Hørsholm Kommune. Herunder om der er arbejdsgange og procedurer, der skal forbedres i kommunens økonomiske tilsyn.
En ekstraordinær revisionsundersøgelse af økonomien på det selvejende område er sat i gang af Lions Børnehuses bestyrelse
Bestyrelsen i det selvejende daginstitutionsområde Lions Børnehuse har meldt de økonomiske uregelmæssigheder til politiet. Politiet efterforsker nu sagen.
En undersøgelse, der skal undersøge Lions Børnehuses bestyrelses rolle i forhold til økonomien, er sat i gang af Hørsholm Kommune
Som selvejende institution er Lions Børnehuse finansieret af det kommunale budget, men adskiller sig fra kommunale institutioner ved at være drevet af en bestyrelse, som har ansvaret for driften. Det indebærer bl.a., at Lions Børnehuse har ansvaret for regnskabsaflæggelse, løbende budgetopfølgning, ansættelse af personale og i dagligdagen står for al bogføring og godkendelse af udgifter. Lions Børnehuse har egen bankkonto, men er samtidig koblet op på kommunens bankforbindelse, herunder kommunens kassekredit og kassebeholdning.
Hørsholm Kommune skal som offentlig myndighed føre overordnet tilsyn med anvendelsen af kommunale driftsmidler. Det var i forbindelse med kommunens løbende økonomiske tilsyn med Lions Børnehuse, at der blev konstateret alvorlige økonomiske uregelmæssigheder. Hvorvidt det, som Svend Erik Christiansen mener, er en enkel sag, som kommunen burde have opdaget tidligere, forventer jeg den igangsatte undersøgelse af kommunens tilsynsrolle vil forholde sig til.
Der er således allerede igangsat fire undersøgelser, og Hørsholm Kommunes mål er at få et fuldstændigt billede af sagens rette sammenhæng. Såfremt undersøgelserne giver anledning til, at vi i kommunen skal ændre noget over for Lions Børnehuse, f.eks. arbejdsgange eller procedurer, vil vi ikke tøve med at gøre det.
Deltag i debatten på Ugebladets facebook-side.

Publiceret 03 January 2017 07:30