Morten Slotved. Arkivfoto

Morten Slotved. Arkivfoto

Slotved:

Vi skal have mere ud af det vi har

Af Morten Slotved (K) Borgmester

Henrik Lykke-Nedergaard kommenterer, i sit læserbrev i Ugebladet fra den 16. januar, på kommunalbestyrelsens beslutning om at sælge kommunens hus på Sdr. Jagtvej 10, som Marineforeningen indtil nu har haft råderet over. Jeg har forståelse for Henrik Lykke Nedergaards synspunkt omkring, at mursten ikke bare er mursten. Det er jeg enig i. Bygninger er også kultur, identitet og sjæl. Derfor lægger Hørsholm Kommune stor vægt på den igangværende proces sammen med Marineforeningen, hvor vi arbejder frem mod en anden mulig placering af Marineforeningens aktiviteter. Vores mål er at finde en god alternativ løsning sammen.
Marineforeningen fik huset tilbage i 1980"erne til fri afbenyttelse mod at vedligeholde det udvendigt og indvendigt. Tiden er en anden nu. Vores fælles kommune-økonomi kræver, at vi skal have mere ud af det vi har, og det er ikke længere en mulighed at stille et 200 kvm hus til rådighed, hvor kun en enkelt forening med 120 medlemmer har råderet over bygningen døgnet rundt, uden at andre har mulighed for at bruge huset.
Hele Hørsholm Kommunalbestyrelse står bag vedtagelsen af udviklings- og investeringsstrategien 'Velfærd frem for mursten' og bag beslutningen om at sælge Sdr. Jagtvej 10. Målet med strategien er, at vi skal vurdere og effektivisere den bygningsmasse, vi har til rådighed i kommunen, for på den måde at skabe mere plads til kernevelfærden. Vi skal i realiseringen af strategien tænke smart, og det handler bl.a. om at udnytte kvadratmeterne rigtigt, så flere foreninger kan være sammen om faciliteterne. Det giver et levende miljø i de huse, som skal bruges, og det er sund fornuft, også økonomisk.
Vi har her i november 2016 præsenteret en tids- og procesplan for foreningen, hvor vi har sat knap et år af til dialog om ønsker og behov ved genplacering samt tilpasning af nye faciliteter. Salget af huset kommer ikke til at ske lige nu og her, da vi først skal have afklaret, hvad der skal ske med Jægerhuset, som ligger lige ved siden af Marineforeningens hus. Indtil det er på plads, vil brugere af Marineforeningen fortsat have råderet over huset.
Min forståelse er, at vi har en gensidig god dialog, og Marineforeningen er tilfreds med processen, selvom foreningen ikke nødvendigvis bifalder målet. Jeg håber, at vi sammen kan nå frem til en god løsning.

Publiceret 25 January 2017 08:00