DEBAT:

Råd til at bo i egen bolig – er også velfærd!

Af Anne Ehrenreich, Medlem af Hørsholm Kommunalbestyrelse og Regionsrådet for Hovedstaden (V) og Kristian Nørgaard Jensen, folketingskandidat for Venstre i Nordsjællands Storkreds
Niels Lundshøj blander æbler og pærer sammen, når han antyder, at den højere boligbeskatning i Hørsholm og Nordsjælland alene skyldes, at vi har højere grundskyldspromiller end f.eks. Gentofte. Det er ikke korrekt. Det handler langt mere om virkningerne af skattestoppet og fastfrysningerne af stigningerne i ejendomsskatten, som har givet de områder, hvor priserne er steget mest de største skattemæssige fordele. Fastfryser man det relative forhold, så fastfryser man også ulemperne for vores område.
Niels Lundshøjs slutninger om, at vi har en høj grundskyldspromille, og at det er årsagen til vores relativt høje niveau for boligbeskatning holder ikke vand. Københavns kommune har f.eks. en grundskyldspromille på 34. Men her betaler borgerne ifølge Danmarks statistik relativt set væsentligt mindre i boligskat end i Hørsholm.
Vi opfordrer til, at vi får et retfærdigt skattesystem. Et skattesystem som sikrer lighed for loven, og at borgerne i vores område ikke pålægges at betale relativt mere end borgerne i det storkøbenhavnske område.
Det er derfor heller ikke korrekt, når Niels Lundshøj slutter ud fra vores indlæg, at vores ønske om retfærdig skat vil medføre besparelser i Hørsholm og mindre velfærd. Der er ingen som pt. kender indholdet af den fremtidige ordning for boligbeskatning, og hvordan den vil påvirke kommunernes økonomi. Det vi opfordrer til er en retfærdig ordning, hvor alle ejendomme og borgere beskattes baseret på grundens værdi, og hvor ikke nogle egne som følge af fastfrysninger mv. betaler relativt mere end andre. Det skaber udkantsområder og fraflytning.
Endelig er det vores opfattelse, at det at have råd til at blive boende i sin egen bolig er en vigtig form for velfærd, især for vores ældre medborgere. Vi håber derfor, at den kommende ordning vil sikre dette og vil rulle de forringelser tilbage, som er gennemført netop over for de ældre de senere år.

Publiceret 27 January 2017 08:00