DEBAT:

Nej til flygtningebolig på Sophielund/Sophies hus

Af Else Christiansen, formand, og Børge Filipsen, næstformand for beboerforeningen, Sophielund:

I Ugebladet 30. maj side 14 kunne man læse:
“Anette Wiencken (V), formand for kommunalbestyrelsens særlige udvalg til boligplacering af flygtninge, går nu til økonomiudvalget med et ønske om at bruge 200.000 kr. til istandsættelse af Sophies hus på Sophielund.”
Videre skriver Annette Wiencken: “Det skal indrettes til permanent bolig til flygtninge.”
Vi, som bor her på Sophielund, havde den årlige generalforsamling i mandags 29.maj, og der var ikke nogen af os eller beboerbestyrelsen, der var blevet oplyst eller inddraget i kommunalbestyrelsens planer om en pemanent flygtningebolig på Sophielund, hvilket vi finder utroligt, idet vi så forlængst kunne have oplyst dem om, hvorfor det er umuligt at indrette Sophies hus til en permanent bolig for flygtninge.
Da kommunalbestyrelsens medlemmer åbenbart er uvidende om dette, gør vi nedenstående opmærksom på det særlige, der gør sig gældende for Sophielund og Sophies hus.
Sophielund er en bebyggelse planlagt og gennemført i 1980'erne for kommunens svagere borgere, noget den daværende borgmester havde en særlig forståelse for, idet hans sclerose med tiltagende gener gav ham stor indsigt i behovet for at få bygget den type boliger.
Man frikøbte så fra Nordsjællands Amt et stort område af hospitalets grund, der skulle give plads til det Sophielund, vi har i dag, med ældreboliger, hvor man kan få den nødvendige hjælp, dementboliger, aflastningsfaciliteter og et fantastisk aktivitetscenter, som dels drives af kommunens ansatte, og dels af frivillige hjælpere.
Her kan alle kommunens borgere m.m. komme og spise, besøge cafeen, deltage i husets mange aktiviteter og måske få et indblik i, om Sophielund skal indgå som et fremtidigt boligønske. Alt er bygget handicapegnet, og områdets veje og stier ligeså.
Sophies hus blev bygget som en integreret del af Sophielund, og formålet var at vise, hvordan en handicap- og kørestolsegnet bolig kunne indrettes.
Da dette blev for dyrt for kommunen, blev formålet efter ti år opgivet, og huset derpå brugt af kommunens sosu-hjælpere m.m.
Disse blev for en del år siden flyttet til rådhuset, og Sophies hus har siden stået ubenyttet, og er efter eksperters mening nu i så dårlig stand, at det er tjenligt til nedrivning, og slet ikke vil kunne istandsættes for 200.000 kr.
Klos op ad Sophies hus er der nu bygget et træhus, der rummer de ansattes cykler og de udendørs møblers puder. Træhuset er aflåst og kan kun åbnes af dem, der bruger det.
På grund af beboernes særlige sammensætning er Sophielund, og har altid været, beregnet for mennesker med særlige behov, hvortil kommunen har anvisningen. Og da behovet er stadig voksende, nu med en ventetid på 3-5 år, er det ret langsommeligt for kommunens egne borgere at opnå at få en bolig her.
En forudsætning er blandt andet, at der ikke må bo børn fast, men gerne besøg på beboernes ansvar. Om samme forhold gør sig gældende i andre af HABs boliger er os uvist.
Sophielund er beliggende i et naturskønt område, som på grund af aktivitetscentrets nødvendige udvidelse er blevet noget formindsket. Men stadig er det et område, som er nødvendigt at færdes trygt og sikkert i for os alle, og både har en fysisk og terapeutisk egenskab.
Derfor har vi fra i år etableret overvågningskameraer på Sophielund, hvilket stort set har stoppet de mange indbrud og overfald, som tidligere hjemsøgte Sophielund.
Vi ønsker at gøre kommunalbestyrelsen opmærksom på, hvorfor der ikke kan, og ikke skal indrettes en permanent flygtningebolig på Sophielund, hverken nu eller senere!
I forbindelse med dette brev er vi i gang med en underskriftindsamling fra beboerne. Denne vil så hurtigt som muligt tilgå kommunalbestyrelsen.
Med ønsket om kommunalbestyrelsens snarlige reaktion på vores protest, står vi gerne til rådighed med oplysning og forevisning her på Sophielund.
Deltag i debatten på Ugebladets Facebook-side. Brug nedenstående link.

Publiceret 13 June 2017 08:30