Fritz Reuther, kandidat for Venstre.

Fritz Reuther, kandidat for Venstre.

DEBAT:

Her er Hørsholms plager

Af Fritz Reuther, kandidat for Venstre og advokat emeritus, Bukkeballevej 86 A, Rungsted Kyst:
Egypterne havde plager, som de ikke kunde gøre noget ved, men I Hørsholm har vi konservative plager, som vi kan sørge for ikke skal fortsætte de næste 4 år. Plagerne er som følger:
1) Vi har arvet 60-80 årige elendige kloakker med en længde på ca. 471 km, som det koster ca. 2.000 kr. pr. meter at udskifte, fordi de konservative i alle disse år har brugt de betalte afgifter til at nedsætte kommuneskatterne i stedet for at vedligeholde og renovere kloaknettet. Nu betaler vi for nye kloakker med dyre vandafgiftter, der tilmed er belagt med 25% moms.
2) Borgerlisten søger gennemført en kystsikring fra Bukkeballevej til Mikkelborg, der vil koste ca. 9 millioner kr. med det skjulte formål senere at skabe en Bellevueagtig strand, som ingen gider bruge på grund af for lavt vand.
3) Den nye biograf har på grund af dårlige stole mindre end 10 tilskuere til forestillingerne.
4) Engvej blev kloakeret uden ordentlig planlægning og beboerne boede i over et år under forhold, der mindede om krigen i Afghanistan.
5) Plejehjemmet Louiselund blev så dyrt, at de ældre ikke fik råd til at bo der.
6) Den besynderlige bygning klods op ad Hørsholms gamle Rådhus, ødelagde byens vartegn.
7) Hovedgaden blev renoveret fuldstændig uden planlægning. Husmødrene måtte køre deres indkøbte varer bort i trillebøre. Da man troede gadebelægningen var færdig, måtte det hele brydes op og lægges om med andre fliser og sten.
8) Vejene er elendige, der mangler cykelstier. Børn og voksne er begyndt at køre på fortovene.
9) Lange Müllers Allé, hvor kommunen har den fulde vedligeholdelsespligt, er nærmest livsfarlig at gå på. Fliserne bliver ikke rettet op, så ældre spadserende dagligt snubler og falder på vejen.
10) Kommunens betaling til ældreplejen for + 80 årige er den ringeste af alle kommuner i Danmark.
11) Kommunens byggesagsbehandling er den langsomste og dyreste af alle kommuner .
12) Kommunens administrationsomkostninger er langt over landsgennemsnittet. Hørsholm kan spare 19,6 millioner ved blot at følge et udgiftsbudget, der svarer til landsgennemsnittet.
13) Man har startet byggeriet af en ekstra skøjtehal til mere end 47 millioner kr. til glæde for ca. 250 brugere, hvoraf de fleste end ikke bor i kommunen.
Vi trænger til et systemskifte og dette kan kun ske, hvis vi får en kvindelig borgmester og stemmer på Venstre.

Deltag i debatten på Ugebladets Facebook-side. Klik på nedenstående Facebook-link...

Publiceret 01 September 2017 17:00