Fra Ulvemosehuset sendes nu åbent brev til Hørsholm Kommunalbestyrelsen om deres truende situation. Foto: Fred Jacobsen

Fra Ulvemosehuset sendes nu åbent brev til Hørsholm Kommunalbestyrelsen om deres truende situation. Foto: Fred Jacobsen

DEBAT:

Åbent brev fra Ulvemosehuset til kommunalbestyrelsen

Af Cecilie Reumert Wagtmann, forældrebestyrelsesformand, på vegne af Ulvemosehusets forældre og børn:
Kære Kommunalbestyrelsesmedlemmer.
I disse dage sidder I og beslutter om vores lille daginstitution skal have lov at leve eller ej – og om fremtidens dagtilbud i Rungsted skal bestå af en institution til 110-160 børn på Rungsted Skole.
Vi har gentagne gange i løbet af de seneste år givet udtryk for vores holdning til planerne for fremtidens dagtilbud og skole i Rungsted - både mundtligt og skriftligt. Også i det netop indsendte høringssvar til budgetmateriale 2018-2021, som vedhæftes her - i håbet om, at I alle vil give jer tid til at læse det i sin helhed. Vi har længe ønsket en tættere, konstruktiv dialog med politikerne om planerne for Ulvemosehusets fremtid - og om vores ønsker og bekymringer i den forbindelse. Ingen af de scenarier, I nu sidder og skal vælge imellem afspejler de budskaber, vi har søgt at trænge igennem med i den proces, der har været frem til i dag. Vi håber, at I nu vil lytte til, hvad vi har at sige:
Det er helt gennemgående, at forældrene i Ulvemosehuset har lagt vægt på institutionens størrelse i deres valg af dagtilbud, og fortsat ønsker, at deres børn skal gå i en lille daginstitution. Nogle er allerede begyndt at skrive deres børn op til private daginstitutioner og skoler i kommunen for at være på forkant med den udvikling, de ser rykke nærmere.
Helt generelt er der et massivt ønske blandt forældrene i Ulvemosehuset om at bevare vores meget fine og velfungerende institution - også som et tilbud for kommende børneårgange i kommunen. Det er der, fordi vi mener, at små daginstitutioner bedst tilgodeser små børns behov. Og vores synspunkt har støtte i forskningen. Det er der, fordi rammerne i Ulvemosehuset er helt unikke og ånden og kulturen ganske særlig. Det er der, fordi alt det der kendetegner Ulvemosehuset indgår i en sammenhæng, som også huset og haven er en del af. Ventelisten til en plads i Ulvemosehuset taler for sig selv. Man kan ikke bare flytte os og omdanne institutionen "Ulvemosehuset" til en ny, stor moderne institution på Rungsted Skole, uden at det væsentlige går tabt.
Der er naturligvis forståelse for, at der er behov for flere dagtilbudspladser i Rungsted, end hvad Ulvemosehuset kan rumme. Vi er også på det rene med de driftsmæssige fordele, der kan være i en større institution. Men der er mange andre fordele i vores eksisterende institution, som repræsenterer nogle meget væsentlige værdier, selv om de måske ikke kan måles direkte på økonomien lige her og nu.
Vi håber, at I vil tage med i jeres politiske overvejelser under de næste ugers forhandlinger, at dagtilbudsområdet bør styres af andet og mere end driftsmæssige betragtninger, og at ikke alle driftsbesparelser nødvendigvis betaler sig i længden. Og navnlig ikke, når det gælder de yngste borgere. De seneste års besparelser på dagtilbudsområdet har ramt de mindste institutioner særligt hårdt, men dette bør ikke blive en begrundelse, der som en slags selvopfyldende profeti, kommer til at retfærdiggøre nedlæggelsen af Ulvemosehuset.
Vi håber, at I vil lytte til vores begrundelser for at ønske Ulvemosehuset bevaret i dets nuværende form, uanset behovet for flere institutionspladser i Rungsted - og at I vil være åbne overfor, at det ene ikke nødvendigvis behøver at udelukke det andet. Rungsted ville sagtens kunne rumme en ny institution, samtidig med at Ulvemosehuset blev bevaret. De scenarier med et nyt dagtilbud på 110-160 børn på Rungsted Skole, som I sidder med nu, er ikke gennemtænkt. De overstiger alle langt kapaciteten på Rungsted Skole både pladsmæssigt og trafikalt. De vil resultere i både et markant ringere dagtilbud og en ringere skole. Og de vil derfor også gøre begge dele mindre attraktive for Rungsteds børnefamilier.
Vi appellerer derfor til jer om at tænke i helt andre baner, end dem der er lagt op til - og i stedet bevare Ulvemosehuset og bygge en ny mindre institution til omkring 60 børn i Rungsted. Så vil behovet for flere institutionspladser i Rungsted blive opfyldt samtidig med at både daginstitutionsbørnenes og skolebørnenes trivsel og velfærd bliver tilgodeset.
 

Deltag i debatten på Ugebladets Facebook-side. Klik på nedenstående Facebook-link...

null

Publiceret 12 September 2017 16:00