Liberal Alliance arrangerede et dialogmøde med Ulvemosehusets forældre forleden - i aften er det så Børne- og skoleudvalget, der vil snakke med forældrene.

Liberal Alliance arrangerede et dialogmøde med Ulvemosehusets forældre forleden - i aften er det så Børne- og skoleudvalget, der vil snakke med forældrene.

DEBAT:

’Velfærd frem for mursten’ er uden fagligt indhold

Af Lisa og Kristian Nebelin Hvidt, Hannelundsvej 5, 2960 Rungsted Kyst:
Opråb til at alle børnefamilier i Hørsholm Kommune:
Hørsholm Kommune har annonceret projektet ”Velfærd Fremfor Mursten”. Formålet er angiveligt at ”løfte kvaliteten i dagtilbud og skoler” ved at ”at etablere større institutioner”.
Første tiltag er at lukke den meget velfungerende og søgte institution Ulvemosehuset i Rungsted. Man vil sælge den tilhørende grund, mens 45 vuggestue/børnehave børn flyttes til en ny stor institution med op til 160 børn ifm Rungsted Skole. I planerne beskrives scenarier, hvor vuggestue/børnehave børnene placeres i annexer, dvs midlertidige barakker, samtidig med at skolebørnenes fysiske rammer mindskes.
De resterende skoledistrikter står efterfølgende for tur, når kommunen implementerer næste del af planen. Vi mener, at spareplanerne er relevante for alle børnefamilier i kommunen!
Vi undrer os over, hvad der fagligt ligger til grund for, at store institutioner skal kunne løfte kvaliteten i dagtilbud.
I ”Velfærd Fremfor Mursten” har man ikke underbygget dette med evidens eller referencer. Kommunen annoncerer et kvalitetsløft helt uden at kunne henvise til relevant viden på området.
Men der foreligger faktisk viden.
Rapporten fra 2015 ”Pædagogisk kvalitet i store og små institutioner” ligger offentligt tilgængelig på BUPL's hjemmeside. En del af hovedkonklusionerne er, at nærheden og kontakten mellem pædagogerne og børnene er mindre i store institutioner (over 100 børn), og dermed giver dårligere betingelser for børnenes trivsel og udvikling. I større institutioner er der flere konflikter og dril og mindre tid til at lege.
Derfor spørger vi: Hvordan vil man politisk forklare overfor forældre til børn i velfungerende mindre institutioner, som eksempelvis Ulvemosehuset, at en større institution med over 100 børn giver et løft i kvaliteten på dagtilbud?
”Velfærd Fremfor Mursten” står fagligt afpillet tilbage, hvad angår formålet om at løfte kvaliteten i dagtilbud, mens man mere end aner, at økonomiske betragtninger er den egentlige motivation for projektet.
Vores opråb går til alle børneforældre i Hørsholm Kommune, hvis børn kan blive de næste, der omplaceres i midlertidige dagtilbud, flyttes til større institutionsfabrikker eller fortrænges på skoler. Stem til kommunalvalget d. 21. november for det vigtigste i jeres liv – nemlig jeres børn!

Ønsker du at deltage i debatten, kan du med fordel bruge nedenstående link til artiklen.

Publiceret 20 September 2017 06:30