Lars Bjørck Olsen, kandidat for Konservative i Hørsholm.

Lars Bjørck Olsen, kandidat for Konservative i Hørsholm.

DEBAT:

Bliver forældrekredsen i Ulvemosehuset brugt i valgkampen

Af Lars Bjørck Olsen (K), kandidat til kommunalbestyrelsen, Ved Stampedammen 44, Hørsholm:
Jeg forstår godt, at forældre reagerer, når de føler, at Deres børns vilkår forringes. Man vil altid kæmpe for de værdier, som er vigtigst for en selv, afhængig af hvor man er i livet. Som forældre er børnene det vigtigste. Det er heldigvis for de fleste en del af det at være gode forældre.
Når det så er sagt, kan jeg ikke lade være med at erindre om, at hele processen omkring et frasalg af Ulvemosehuset blev ”skudt i gang” for præcis et år siden, hvor budgetaftalen for 2017-2020 blev indgået og underskrevet af samtlige partier i Kommunalbestyrelsen. Et af elementerne i denne aftale er ”Aftaleparterne er enige om at begynde med at etablere et sammenhængende børnemiljø i område øst (Rungsted), hvor der er behov for at øge dagtilbudskapaciteten. Det undersøges, om det kan ske ved at placere et dagtilbud pa Rungsted skoles matrikel for at styrke den pædagogiske kontinuitet. Rungsted Skole har fortsat 2 spor. Salg af Ulvemosehuset og Jægerhuset undersøges i den forbindelse.”
Det virker derfor påfaldende, at et af forligspartierne indkalder til et dialogmøde med forældrekredsen i Ulvemosehuset. Samme forligsparti udtalte under mødet, at De ikke kan forestille sig, at sagen kommer med i de aktuelle budgetforhandlinger. Aftenen før havde partiet meldt sig ud af selvsamme forhandlinger. Ikke fordi et af elementerne var et frasalg af Ulvemosehuset, men fordi der ikke var skattelettelser.
Jeg håber ikke, at forældrekredsens åbenlyse frustrationer nu bliver udnyttet som et led i en valgkampagne op til det forestående Kommunalvalg, men jeg må være ærlig og sige, at jeg desværre ikke kan se mange andre formål med forligspartiets pludselige interesse i at stille spørgsmål ved en aftale, som selvsamme parti er en del af.

Hvad mener du? Deltag i debatten på Ugebladets Facebook-side. Du kan bruge nedenstående link.

Publiceret 22 September 2017 07:00