Niels Lundshøj, spidskandidat for Socialdemokratiet.

Niels Lundshøj, spidskandidat for Socialdemokratiet.

DEBAT:

Daginstitutioner med det nære i det store

Af Niels Lundshøj (S), spidskandidat for Socialdemokratiet, Usserød Kongevej 35B, 1.tv, Hørsholm:
En række forældre til børn i Ulvemosehuset er i disse dage ude med en kritik af vores beslutning om at lukke institutionen og genopføre den i forbindelse med Rungsted Skole. Noget af kritikken går også på, at det ikke er i børnenes bedste at opføre storinstitutioner.
Til forældrene vil jeg sige: Jeg forstår godt jeres bekymringer. Ulvemosehuset er en lille institution, og som sådan repræsenterer den også en høj kvalitet i form af nærhed og tryghed. Vi bør ikke i Hørsholm tilstræbe at lukke de små dagtilbud og på denne måde fjerne den kvalitet, der ligger i variation og nærhed.
Men det ene udelukker ikke det andet. Jeg er meget optaget af, at når en lille institution som Ulvemosehuset flyttes til større og mere tidssvarende rammer, så må det ikke gå ud over det bærende princip, at børn lærer, leger og trives i forskellige miljøer, alt afhængig af det enkelte barn.
Derfor skal en ny institution på Rungsted Skole ikke bare være en større fysisk matrikel – den skal naturligvis indrettes, så der er mulighed for mindre enheder i den større struktur.
Jeg forestiller mig – og vil kæmpe for – at fremtidens dagtilbud i Hørsholm bliver mindst lige så varieret som tidligere, hvis ikke mere. At vi får muligheden for at lave mindre og større stuer, mindre enheder med forskellige pædagogiske profiler, og hvor adressen alene er en adresse – og ikke en fabrikslignende opbevaringsplads for børnene.
Og det er her, jeg gerne vil forsvare ”Velfærd frem for mursten”. Ved at se på udnyttelsen af vores kapacitet i kommunens bygninger, får vi både frigivet driftsmidler til vores fremtidige velfærd, men vi får også mulighed for at skabe fysiske rammer om det moderne dagtilbud, hvor vi skal opleve kvalitetsløft – både i form af flere varme hænder, men også i form af pædagogikken.
Jeg er en varm fortaler for, at vi i Hørsholm skal have Danmarks bedste daginstitutioner. Og det indbefatter på ingen måde en fravigelse af principperne om variation i tilbuddene og tryghed og nærhed. Tværtimod!

Deltag i debatten på Ugebladets Facebook-side. Klik på nedenstående Facebook-link...

Publiceret 22 September 2017 06:30