Ulvemosehuset her skal sælges og børnene skal gå i en ny og større institution i Rungsted.

Ulvemosehuset her skal sælges og børnene skal gå i en ny og større institution i Rungsted.

DEBAT:

Ulvemosehusets kultur flytter med

Af Otto B. Christiansen (K), formand for Børne- og skoleudvalget:

Jeg var til et hårdt møde i Ulvemosehuset onsdag aften. Før og under mødet forsøgte jeg at være meget tydelig, men der er åbenbart alligevel noget, der er glippet, så lad mig slå helt fast (igen):
1. Der arbejdes med at bygge en institution på omkring 100 børn, nogenlunde det samme som Solhuset og Skovvænget.
2. Børnene skal IKKE flyttes i barakker, som en mellemstation inden den nye institution står færdig.
Kvaliteten af en ny institution på ca. 100 børn var kernepunktet på aftenens informationsmøde, som jeg opfattede det. Her havde flere af deltagerne fat i rapporten omkring store og små institutioner.
Jeg anerkender rapporten, men omvendt så oplever jeg ikke, at vi har mistrivsel i Solhuset eller i Skovvænget, som er institutioner af lignende størrelse. Tværtimod er det begge institutioner, der er venteliste til.
Rapporten viser, at man skal være særligt opmærksom på, hvordan man indretter en institution i omegnen af 100 børn, for at tilvejebringe en god kvalitet og kompensere for størrelsen. Derfor har vi igennem det sidste år arbejdet sammen med forældre og ledere på Rungsted Skole og i Ulvemosehuset, for netop at imødekomme dette naturlige kvalitetskrav. Og jeg kan garantere at dette arbejde vil blive fortsat.
Jeg forstår til fulde forældrenes bekymring omkring kulturen, men jeg tror, kulturen bæres af dygtige medarbejdere og ikke ligger i murstenene. Ved at flytte et samlet Ulvemosehus til et nyt Ulvemosehus, vil kulturen flytte med i omgivelser, der lever op til de bedste standarder for institutioner.
Vi har pres på vores institutioner i Hørsholm Kommune, og der er især mangel på pladser i Rungsted området.
Derfor har en samlet kommunalbestyrelse fastslået i budgetforliget, at der skal bygges en ny institution i Rungsted-området. Og som kommunalpolitiker skal jeg sørge for alle borgerne i Hørsholm Kommune har en institution til deres børn.
I dette tilfælde kolliderer dette berettigede krav om tilstrækkeligt institutionspladser med forældrenes ønske om at bibeholde en institution. Ind i mellem står man som politiker med disse ubehagelige beslutninger. Og jeg kan forsikre om, at beslutningen ikke bliver taget med et hjerte, men tages skal den.
Som formand for Børne- og Skoleudvalget er det naturligt, at jeg står for skud for beslutninger truffet af en enig kommunalbestyrelse, og det accepterer jeg.

Debatten om Ulvemosehusets fremtid raser. Vil du rase med, sker det på Ugebladets Facebook-side. Brug evt. nedenståend link.

Publiceret 22 September 2017 07:00